Rusland: Grote delen samenleving verarmd in 3 jaar
25 May 2023, 10:10
foto
NPS-voorzitter Gregory Rusland


NPS-voorzitter Gregory Rusland stelt dat reeds vroeg duidelijk was dat maatregelen getroffen zouden moeten om het land weer boven water te krijgen. Het was noodzakelijk een herstelprogramma uit te voeren omdat de problemen heel groot waren. Er waren grote schulden van bijkans US$ 3.2 miljard. Die moesten worden afgelost. De meeste inkomsten van het land zouden gaan naar de aflossing van rente en schulden. Gedurende de rit zijn er fouten gemaakt en doelen niet gehaald, waardoor velen zijn verarmd, merkt Rusland op bij 3 jaar verkiezing, in gesprek met Starnieuws. De wijze waarop het beleid uitgevoerd werd en correcties uitbleven, heeft gemaakt dat de NPS uiteindelijk uit de coalitie is gestapt, want ze kon geen verantwoordelijkheid dragen voor bepaalde principiële zaken.

Om hulp uit het buitenland te krijgen was het noodzakelijk een internationale partner te benaderen om geloofwaardig over te komen en er is voor het Internationaal Monetair Fonds gekozen. Het grote probleem is dat bij de uitvoering van het herstelprogramma, besluiten zijn genomen die een grote verhoging van de wisselkoers teweeg hebben gebracht van rond SRD 20 naar nu SRD 38 voor 1 US-dollar, merkt Rusland op. 

De uit de hand gelopen wisselkoers heeft tot gevolg gehad dat er enorme verarming van de samenleving heeft plaatsgevonden. Leerkrachten, verpleegkundigen, politie, brandweer, bouwvakkers, ambtenaren behoren nu tot de armen in de samenleving, omdat de salarissen de wisselkoers niet hebben bijgehouden. "Wij moeten constant deze groepen tegemoetkomen om niet een situatie te krijgen dat we de economie hebben hersteld maar de patiënt is bezweken."

Bij herstel hoort goed management van alle instituten in het land en we hebben gemerkt dat benoemingen een groot probleem zijn geweest. Er zijn personen benoemd in functies die daarvoor totaal niet geschikt zijn, voert de NPS-voorzitter aan. Dat zorgt ervoor dat de belangrijke parastatalen en overige instituten hun taken niet op een behoorlijke manier kunnen invullen met alle gevolgen van dien. Het loopt niet en uiteindelijk kost het de Staat veel meer dan nodig.

Een issue die ook een rol speelt waardoor eenduidigheid zoek is in de coalitie, is dat de president en vicepresident vanaf het begin in een verkiezingssfeer zijn wat verkeerd is om gezamenlijke doelen te bereiken. Er wordt op elkaar gelet en door de concurrentie tussen de president en vicepresident in de regering krijg je situaties, waarbij spanningen ontstaan die de samenleving niet ongemerkt voorbij doen gaan. Deze situatie zorgt voor instabiliteit en heeft zeker ook een impact op de rust en het vertrouwen in de samenleving welke doorwerkt naar andere sectoren, meent Rusland.

"We merken dat veel gewerkt wordt met task forces en commissies, terwijl gezorgd zou moeten worden voor duidelijke beleidslijnen en de benoeming van mensen die capabel zijn om die taken uit te voeren op onder andere het niveau van minister. Met de benoeming van velen buiten de ministers maak je de leiding van de ministeries onzeker en ontneem je hen de ruimte om beleid voor te bereiden en uit te voeren. Als de mensen niet goed functioneren moet je ze vervangen,
maar als je dat niet doet, moet je ze alle ruimte geven om hun werk naar behoren te kunnen doen."

Jammer is dat het lijkt alsof het beleid dat gevoerd is de indruk doet ontstaan dat etnische sentimenten meer dan voorheen naar boven zijn komen drijven wat niet goed is voor de samenleving, voert Rusland aan. "We kunnen geen druk veroorloven op het vlak van etniciteit, omdat bij verkeerde aanpak uitspattingen generatieslang een negatieve impact kunnen hebben op de ontwikkelingen van de samenleving. Er zijn daartoe genoeg voorbeelden in deze wereld waar het fout is gelopen."

"Voor de NPS moeten we constateren dat vele afspraken in de afgelopen drie jaren niet zijn nagekomen en het niet meer verantwoord was om verantwoordelijkheid op het regeringsniveau te blijven dragen. Het is beter afstand te nemen en kritisch het beleid te volgen, waar mogelijk te ondersteunen en waar niet kan worden meegegaan ook die oppositie te voeren ter voorkoming van erger. Wij kunnen deze positie beter uitvoeren vanuit de oppositie dan vanuit de coalitie", concludeert de NPS-voorzitter.

"De NPS heeft in de geschiedenis van ons land bewezen niet uit de weg te gaan om uitdagingen van de samenleving aan te vechten en heeft een track record op dit gebied. Ter herinnering het terugbrengen van stabiliteit en rust onder leiding van de NPS tussen 2000 en 2010 (koers SRD 2.8 /US dollar) onder zeer moeilijke omstandigheden. Wat de NPS niet zal doen is continue onnodige uitdagingen vanuit de regeringscoalitie blijven aankijken zonder daar consequenties aan te verbinden", benadrukt de voorzitter van de groene partij.
Advertenties