NDP en BEP fractie dienen voorstellen in over koersbeteugeling
31 Mar, 20:51
foto


De NDP en BEP fractie hebben tijdens de themavergadering over de koersontwikkeling en de gevolgen voor de samenleving, enkele voorstellen ingediend die volgens hen zouden moeten bijdragen aan het beheersbaar houden van de koers.

De vergadering werd vrijdag verdaagd omdat er meer tijd nodig is om de voorstellen van de verschillende fracties in commissie verband samen met de regering te bestuderen. Het ligt in de bedoeling om tot een gezamenlijk voorstel te komen van De Nationale Assemblee om de koers te beteugelen. Alle fracties zijn akkoord gegaan met een nationale aanpak van het probleem.

De voorstellen van de NDP en BEP fracties zijn als volgt;
- De Valutawet actualiseren en uit te voeren.
- Alle overschotten, dividenden en transacties van alle instituten gelieerd aan de overheid dienen terug naar de CBvS.
- Deviezencommissie onmiddellijk opheffen en de taken en bevoegdheden overhevelen naar de CBvS. Overgangsregeling van maximaal een maand waarbij een hoge functionaris van de CBvS in lijnfunctie de leiding van de deviezencommissie overneemt.

- Belangrijke functies van kerninstituten waaronder de Belasting Dienst, ABS, Douane, Deviezen commissie invullen op basis van open sollicitaties, waarbij een onafhankelijke selectie commissie van te voren bekend is en de aantrekkingen geschieden door van te voren bekende kwalificaties en een psychologisch onderzoek.
- Versterking van de instituten op basis van kennis en kunde en transparantie en open sollicitaties.
- Bankwet in 1ste helft april afkondigen en publiceren
- Stringente naleving van de wet op de Jaarrekening en de Comptabiliteitswet en toepassing van sancties.

- Wet Openbaarheid van Bestuur en Wet Enquete recht binnen 2 maanden behandelen en goedkeuren
-  Binnen 3 maanden een Comité generaal met de CBvS en de regering, over kwestie Tigri, OM en Centrale Bank.
- Duidelijke tijdslijn naar de beoordeling van NRA toe in november 2023, waarbij aan maar 1 van de 40 vereisten is voldaan en de status middels meetbare indicatoren overzichtelijk te presenteren.
- Retentiedollars via de CBvS en niet naar de particuliere banken.

- Cambio’s mogen uitsluitend valuta verkopen aan de CBvS.
-  Alle importen en exporten via Suriname Electronic Single Window. Middelen beschikbaar stellen hiervoor.
-  Concrete maatregelen om het investeringsklimaat te bevorderen en de Investeringswet te actualiseren binnen 3 maanden.
- Goed bestuur in acht nemen en transparant beleid mbt de invulling van publieke functies:
- Good governance, accountability en integriteit in acht nemen.

De NDP en de BEP fractie zien het onderhoud met de regering en overige relevante actoren in commissieverband spoedig tegemoet en zijn hoopvol gestemd dat de regering zal handelen in nationaal belang. Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft meegedeeld dat maandag reeds in commissieverband bijeen zal worden gekomen met minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning.
Advertenties

Saturday 10 June
Friday 09 June
Thursday 08 June