Column: Testcase, alleen daden tellen bij op hol geslagen koers
28 Mar, 00:59
foto
De op hol geslagen koers.


Vanmiddag om 15.00 uur (zal wel 16.00 uur worden) is in 's lands vergaderzaal de lang verwachte vergadering over de koers gepland. De president zal eerst naar Ayoko kazerne gaan - vermoedelijk met een heli - om op tijd van Zanderij naar Paramaribo terug te kunnen keren. Nederlandse militairen zijn weer eens in Suriname om in de jungle te gaan trainen. In de lucht kan de president dan nadenken over de hoogte van de wisselkoers, want deze is behoorlijk geëscaleerd. De SRD verliest elke dag waarde en daarmee ook de koopkracht van de bevolking. De SRD 1.800 (= US$ 50!) is voordat deze wordt uitbetaald al achterhaald.

Het platform dat de president had geïnstalleerd om de koers te beteugelen, was vanaf het begin gedoemd te mislukken. Dit platform is 'een kat in de zak' die op de melk moet passen. Bankiers, cambio's, importeurs, bedrijfsleven, goud- en oliesector hebben allemaal belangen. Deze belangen zijn lang niet in overeenstemming met die van het land. Het platform is in oktober vorig jaar geïnstalleerd en moest voorstellen doen om de koers te stabiliseren. De koers is vanaf toen alleen maar steil omhoog gegaan. Van stabilisatie is er geen sprake. Weer eens blijkt dat de monetaire autoriteiten faliekant hebben gefaald om de nationale munt te beschermen. Deze belangrijke taak kan niet worden overgelaten aan sectoren die allemaal een eigen belang moeten behartigen.

In elk geval wil niemand naar gebabbel en hoog gepraat luisteren. Er zijn daden nodig, simpel acties, 'doewet'. De president zal niet met mooie woorden en 'hoop hebben' wegkomen. Hij zal per direct een pakket van maatregelen  moeten aankondigen om de koersraket richting Mars van baan te doen veranderen. Desnoods richt hij de pijlen op Rusland, want de oorlog in Oekraïne heeft de hele wereld, inclusief Suriname verarmd. En de vorige regering hield de koers kunstmatig op SRD 7.52 voor de US-dollar, maar in feite was deze SRD 20. Dat de koers boven de SRD 36 is gegaan, komt alleen maar door het beleid van de regering én de Centrale Bank van Suriname.

Bij de hoge koers zou de staatskas flink gespekt kunnen worden als er niet werd onder gefactureerd bij de import van goederen. Hoe hoger de koers, hoe meer het land binnen had kunnen krijgen via de invoerrechten. Maar helaas gaat er sinds jaar en dag erg veel fout bij de douane. Ondanks zoveel politieneuzen in de regering, dringt de stank van corruptie onvoldoende door om orde op zaken te stellen.

Dus president en vicepresident, vandaag zijn honderdduizenden paren ogen op u gericht. Voor wie gaat u kiezen? Voor het volk dat u daar heeft geplaatst, het volk dat ondanks de beloofde redding, alleen maar is verarmd. Mensen die elke maand meer moeten betalen voor huishuur en aflossing van de tweedehandse auto's. Het volk dat totaal gestrest is door de hoge prijzen van goederen en diensten, waaronder internet. Tot nu toe vliegt de koers alleen de hoogte in en kapitaalkrachtigen willen nooit dat deze omlaag gaat. Als het de regering niet zal lukken om de SRD in waarde te laten stijgen, is het land reddeloos. Vandaag is het een testcase waarbij alleen de daden zullen tellen.

Nita Ramcharan
Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December
Sunday 03 December