Volksgezondheid werkt aan spoedoplossing noodkreet Anesthesiologen
26 Mar, 13:19
foto


Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zal maandag een lading medicamenten binnenkrijgen, die de vakgroep Anesthesiologie in staat zal stellen operationele ingrepen te continueren. De Vereniging van Anesthesiologen Suriname hebben hun bezorgdheid geuit over tekort aan anesthesie medicatie. In een persbericht meldt het ministerie Volksgezondheid wat de stand van zaken is rond bestellingen van het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS).

Van de anesthesie medicamenten kan medegedeeld worden dat intussen deelbetalingen plaatsgevonden hebben in het buitenland  voor Sevofluraan. De betaling voor het middel Propofol is ook al ingezet. Voor de overige artikelen als Isofluraan en Atropine worden de bestellingen voorbereid.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft naar aanleiding van het bericht van de Vakgroep Anesthesiologie de volgende stappen ondernomen:
1. Aan de Nationale Ziekenhuisraad is gevraagd om de actuele landelijke voorraden van de benodigde middelen te inventariseren voor zo optimaal mogelijke inzet in de ziekenhuizen. Tevens is gevraagd om zo spoedig mogelijk betalingsregelingen te treffen voor de openstaande rekeningen aan het BGVS. 
2. Met het BGVS zijn afspraken  gemaakt om de middelen waarvan nu een schaarste is, zo snel mogelijk via luchtvracht in te vliegen.
3. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft maandag 27 maart een lading binnen, die ingezet zal worden voor het continueren van operatieve ingrepen na overleg met de vakgroep Anesthesiologie
4. Er worden vanuit het Ministerie ook inspanningen gepleegd om vanuit andere kanalen te informeren naar de spoedige beschikbaarheid van de middelen.
5. In overleg met de vakgroep Anesthesiologie wordt ook gewerkt aan een spoedoplossing.

Om de leveringen van medicamenten aan de ziekenhuis instellingen, welke uitsluitend op krediet plaatsvindt, te garanderen, moet het BGVS vooruitbetalingen verrichten voor bestellingen in het buitenland. De ziekenhuisinstellingen op hun beurt hebben ook de verantwoordelijkheid om hun betalingsverplichtingen na te komen, waardoor het BGVS niet met met een liquiditeitskrapte komt te zitten. In de afgelopen periode heeft deze situatie zich herhaaldelijk voorgedaan,  waardoor het BGVS haar voorraden niet of nauwelijks heeft kunnen optimaliseren.

De Staat c.q. het ministerie van Volksgezondheid, heeft meerdere malen hierop moeten inspelen, door de openstaande vorderingen bij de ziekenhuis instellingen op zich te nemen om de leveringen lokaal te garanderen. "Wij zijn ervan overtuigd dat dit probleem zo spoedig mogelijk verholpen is, en plegen alle inspanningen om soortgelijke situaties te voorkomen. Echter, is het wel van belang dat elke actor in de keten haar verantwoordelijkheid neemt", stelt Volksgezondheid.
Advertenties

Saturday 10 June
Friday 09 June
Thursday 08 June