Na enthousiast begin Grondenrechtenvraagstuk verdaagd
01 Feb 2023, 07:03
foto
Vicepresident Ronnie Brunswijk merkt op dat lang gewacht is op de behandeling van de wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale volken.


De Nationale Assemblee (DNA) is dinsdag eindelijk gestart met de behandeling van de Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale volken welke de vorige regering kort vóór de verkiezingen van 2020 heeft ingediend. Echter is de behandeling van deze wet, nadat de Asis Gajadien, voorzitter van de commissie van rapporteurs aan het woord kwam, verdaagd.

Aanvankelijk zou de ontwerpwet ingediend door de regering behandeld moeten worden, maar Gajadien stelde voor om het amendement te behandelen waarin tal van andere voorstellen van stakeholders zijn opgenomen. Ebu Jones (NDP) bracht hiertegen in dat de overige sprekers van de commissie na Gajadien op een andere dag aan het woord komen, omdat zij alleen de ingediende wet moesten bestuderen, maar nu meer ruimte moeten krijgen om het amendement door te nemen.

Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, vroeg of er met de regering is gecommuniceerd hierover, omdat nu de ontwerpwet aan de kant wordt gezet en een nieuwe wet in behandeling wordt genomen. De vergadering werd enkele minuten geschorst waarna DNA-voorzitter Marinus Bee besloot de behandeling te verdagen zodat iedereen ruimte krijgt om het amendement te bestuderen. Ook moet de commissie van rapporteurs in conclaaf treden met de regering. Bee vroeg dat de documenten gedeeld worden met de verschillende stakeholders, zodat zij ook ruimte krijgen om een bijdrage te leveren.

Vicepresident Ronnie Brunswijk zei aan het begin van de vergadering dat de Inheemsen de eerste bewoners zijn van het land en dat zij recht hebben om in alle rust hier te wonen, te werken en helpen opbouwen. Hij wees erop dat de Inheemsen en Tribale volken heel lang hebben gevraagd naar de behandeling van deze wet en het nu eindelijk op agenda is. Hij riep de Inheemse en Tribale volken op om nu nog meer geduld te hebben en vertrouwen te hebben in het parlement die de wet zal behandelen. Parmessar zei dat de wet eindelijk wordt behandeld dankzij vele jaren inzet van vorige regeringen. Hij gaf aan dat het een proces is wat veel heeft gevraagd. Parmessar merkte op dat de wet complex is en riep op de gemeenschappen te respecteren en de stappen voorzichtig te zetten.

Obed Kanape, fractieleider ABOP/PL, voerde aan dat het vraagstuk als onderdeel werd gebruikt om de samenleving te misbruiken. Hij wees hierbij op het feit dat deze wet kort voor de verkiezing is ingediend, maar dat er daarna niets hiervan is geworden. Kanape erkende dat de materie complex is, maar dat er daarom effort nodig is om de wet een werkelijkheid te laten worden. Hij riep de samenleving op om proactief deel te zijn van de behandeling. Ook vroeg hij de groepen die streden om te blijven strijden totdat de wet goedgekeurd is.

BEP-fractieleider Ronny Asabina noemde het een historisch moment, maar vroeg de voorzitter erop toe te zien dat geen politiek bedreven wordt met de behandeling van de wet. Hij riep op om elkaar met respect te bejegenen en maakte duidelijk dat hij niet blij is met het statement van Kanape dat de vorige regering door het indienen van de wet vóór de verkiezingen de doelgroep beet heeft genomen.

Ook Mahinder Jogi (VHP) erkende de complexiteit van de wet en riep op om de nodige voorzichtigheid te betrachten. Hoewel vergaderen niet meer mogelijk was nadat de vorige regering de wet indiende zei Jogi dat hij de inzet om een initiatief in te dienen toejuicht. Bee riep het totaal college op om een positieve bijdrage te leveren in deze gevoelige materie. Hij bracht in herinnering dat de samenleving kijkt en deed een extra beroep op de leden om bij momenten waar zij vanwege verschil in politieke inzichten niet eens zijn met elkaar niet door de zaal te schreeuwen en de vergadering niet te verstoren.
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May