Nieuw bestuur SBF zet schouders onder het werk
26 Jan, 21:28
foto
Het nieuwe bestuur van het Suriname Business Forum (SBF) in vergadering bijeen.


Het nieuwe bestuur van het Suriname Business Forum (SBF) is begonnen met zijn werkzaamheden. De leden van het dagelijks bestuur van het Forum zijn woensdag gekozen tijdens de SBF BV 1-2023. Onder meer het opzetten van een permanent platform voor dialoog tussen de private - en publieke sector in een Publiek-Private Partnerschap, behoort tot de taken van het SBF.

Dimitri Lemmer– voorzitter (VSB), Steven Debipersad - penningmeester (ADEK Universiteit van Suriname) en Robert de Clerq - secretaris (ministerie van Financiën & Planning), maken deel uit van het dagelijks bestuur. De uitredende voorzitter, Krishan Thakoer (ministerie van EZOTI adviseerde hen om vooral samen te werken om de doelen te bereiken.

De Wet houdende instelling van het Suriname Business Forum (Wet Suriname Business Forum) is op 18 oktober 2006 getekend door toenmalige president Ronald Venetiaan met als doel een kansrijk ondernemersklimaat in Suriname te creëren. Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke steunpilaar voor de Surinaamse economie, schrijft het SBF in een persbericht, en ondernemers durven risico's te nemen en creëren banen. “Daarom moeten ze gefaciliteerd worden en niet gehinderd worden door onduidelijk - of inefficiënt beleid.”

Het SBF geeft aan dat zij zich in 2023 sterk zal maken voor een klimaat waarin Surinaamse ondernemers de kans krijgen om te groeien. Daarvoor zal zij in dialoog treden en samenwerken met de overheid en andere actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Lokale Private Sector.

Het aangaan van samenwerkingsverbanden met soortgelijke instellingen en/of (donor)organisaties in binnen- en buitenland;  het garanderen van good governance bij het Suriname Business Development Center (SBC), dat als werkarm van het SBF functioneert en het scheppen van gunstige voorwaarden ter ontwikkeling van de Lokale Private Sector, zijn enkele andere taken van het SBF.
Advertenties

Tuesday 28 March
Monday 27 March
Sunday 26 March