Newmont Suriname neemt voortouw in nationale waterstrategie
06 Dec, 08:51
foto
Minister Silvano Tjong-Ahin geeft uitleg over de nationale waterstrategie. (Foto: CDS)


Multinational Newmont Suriname streeft naar een nationale waterstrategie. Water is als natuurlijke hulpbron belangrijk voor de productiesector. De onderneming wil in eerste instantie het nationale bewustzijn rondom de stroomgebieden van de Marowijne en Commewijne vergroten. Maandag was er met verschillende belanghebbenden een bijeenkomst in de Banquet Hall van hotel Torarica.

Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) legde de nadruk op het belang van water. Hij geeft aan dat Suriname een overvloed aan water heeft, maar dat er weinig aandacht hieraan wordt besteed. Hij merkte op dat vervuiling van deze natuurlijke hulpbron moet worden tegengegaan. Hij acht het belangrijk dat er op dit gebied niet alleen regelgeving komt, maar ook preventief beleid. “Onze wateren moeten beschermd blijven en transparantie is een absolute voorwaarde”, voegde Tjong-Ahin eraan toe.

De overheid is volgens de minister nog niet in staat grote calamiteiten aan te pakken, waardoor het belangrijk is dat de multinationals inkomen. Deze grootschalige ondernemingen, zoals Newmont, hebben in deze een grote verantwoordelijkheid. “Water is belangrijk en we moeten onze watervoorraden als goud koesteren”, zei Tjong-Ahin. Hij bleef ook stilstaan bij de grote investeringen in olie en gas, waarbij men zich strikt zal moeten houden aan internationale milieustandaarden. De minister toonde zich ingenomen met het initiatief van Newmont, waarmee volgens hem verantwoordingsplicht wordt gedemonstreerd, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Shirley Sowma-Sumter, Senior Director External Relations Newmont, acht het van belang om samen met de stakeholders te werken aan verbetering op het gebied van watermanagement. Het gaat vooralsnog om 27 belanghebbenden die geïdentificeerd zijn om mee te helpen aan een nationale waterstrategie en de uitvoering daarvan. Newmont heeft als belangrijke focus de stroomgebieden van de Marowijne en de Commewijne.

Samen met de stakeholders – onder meer parastatale bedrijven, vertegenwoordigers van kleinschalige mijnbouwbedrijven, de overheid, ngo’s, lokale gemeenschappen en de Anton de Kom Universiteit van Suriname - wil de multinational bewustzijn creëren op het gebied van water. De multinational heeft reeds data verzameld en een strategie ontwikkeld voor waterbeheer. Deze zullen gedeeld worden met de belanghebbenden, die dan hun input kunnen geven. “Daarnaast willen wij ook kijken waar we als organisatie samen kunnen werken met de stakeholders”, stelt Sowma-Sumter.
.
Advertenties

Saturday 28 January
Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January