DNA-voorzitter Bee herkozen in bestuur Parlamericas
05 Dec, 12:09
foto
Assembleevoorzitter Marinus Bee


Assembleevoorzitter Marinus Bee is herkozen voor een periode van twee jaar als lid van het bestuur van Parlamericas. Dit vond plaats op de 19e plenaire vergadering en de 14e bijeenkomst van het Parlementaire Netwerk voor Gendergelijkheid, welke gehouden werd van 30 november - 2 december, in Bogota, Colombia.

De parlementsvoorzitter was zelf niet aanwezig op de vergadering. De Assembleeleden Radjendre Debie (VHP), Henk Aviankoi (VHP) en Jennifer Vreedzaam (NDP) hebben hebben wel deelgenomen aan de vergadering in Bogota. Bee is vanaf 2020 bestuurslid van ParlAmericas en  heeft een wezenlijke bijdrage heeft geleverd, in het realiseren van enkele activiteiten rond klimaatverandering en gendergelijkheid. Niet minder belangrijk is, dat Suriname actief participeert in het gebeuren van ParlAmericas. Assembleelid Debie fungeert als 2e vicevoorzitter voor het Parlementaire Netwerk van Klimaatverandering van ParlAmericas, meldt De Nationale Assemblee in een persbericht.

ParlAmericas is een parlementaire organisatie binnen de Organisatie van Amerikaanse Staten, die parlementaire activiteiten rond klimaatverandering, gendergelijkheid en parlementair netwerken ondersteunt. Dit wordt onder meer bereikt d.m.v. innovatieve programma's, dialogen en partnerschappen voor volksvertegenwoordigers van Amerika en het Caribisch gebied, om de hoogste politieke geëngageerdheid te bevorderen onderling en tussen de lidstaten afzonderlijk.

Het thema van de bespreking is geweest: “Wetgevingsperspectieven voor inclusieve economische groei: Investeren in de zorgeconomie”. De zorgeconomie, die betaald en onbetaald zorgwerk in de publieke en private sfeer omvat, is namelijk één der snelst groeiende economische sectoren ter wereld. Volgens het Wereld Economisch Forum, zal bijna 40% van de te verwachte banen in opkomende beroepen, tussen 2020 en 2023 in de zorgsector gecreëerd worden.

Rekening houdend met sociaal-economische trends zoals vergrijzing, bevolkingsgroei, veranderende gezinsstructuren, de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en tekortkomingen in het beschermingsbeleid op sociaal gebied, stelt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) dat in 2030 het aantal zorgontvangers naar verwachting de 2,3 miljard zal bereiken. Er wordt steeds belangrijker parlementair werk verricht in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied om zorgwerk te erkennen alsook de financiering ervan te stimuleren. Door hun wetgevende rol en leiderschap kunnen parlementariërs de economische waarde van de zorgsector bevorderen.
Advertenties

Saturday 28 January
Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January