Onderwijsdata zullen gestructureerd worden vastgelegd
03 Dec 2022, 22:16
foto
Het project naar beter gestructureerde dataverzameling van onderwijsgegevens is gelanceerd. (MinOWC)


Data die voor het gehele onderwijs belangrijk zijn, zullen gestructureerd worden vastgelegd en voor iedere stakeholder toegankelijk zijn. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) start met een project om het Education Management Information System (EMIS)  te verbeteren. Minister Marie Levens heeft de lanceringsbijeenkomst woensdag geopend in het CeNaSu gebouw. Zo’n 50 medewerkers van het ministerie waren aanwezig en werden enthousiast voor dit project. Dit EMIS-project wordt gefinancierd vanuit het 'BEIP3' project en zal een grote stap voorwaarts betekenen voor de kwaliteit van het Surinaamse onderwijs!

Uit het EMIS-systeem zal bijvoorbeeld kunnen worden gehaald: de kenmerken van de scholen, de docenten, hun expertise, hun leerlingen en de cijfers en diploma’s die zij behalen. Uit dit EMIS-systeem kan vervolgens informatie worden gehaald die het ministerie een up-to-date inzicht geeft in de situatie in het onderwijs en gaat helpen om attentiepunten binnen het onderwijs snel te identificeren en daarop gericht actie te ondernemen. Daarnaast kunnen met dit EMIS-systeem bijvoorbeeld eenvoudig standaard verklaringen en rapporten worden opgesteld en afgedrukt, meldt het ministerie.

Na uitvoerig vooronderzoek is nu het moment gekomen om een EMIS-systeem voor Suriname op te gaan zetten. Daarbij is uitdrukkelijk gekozen voor een opzet waarbij kan worden aangesloten op hetgeen er al is. Zo maakt het ministerie momenteel gebruik van een versie van het Unicef EMIS systeem; ook is er een leerling informatiesysteem bij PTC  en zijn er diverse andere initiatieven voor informatiesystemen bij lokale scholen. Daarnaast zullen de oplossingen zoveel mogelijk worden aangesloten op de lokale situatie, waarbij de kwaliteit van de internetverbinding, wellicht, een bepalende factor zal zijn voor de te kiezen oplossing.

Naast de informatiebehoeften van de scholen is het ook belangrijk om de informatiebehoeften vanuit het Ministerie op een rijtje te hebben. Dat zal het EMIS-project helpen om de beste keuzes te maken en een EMIS-systeem te ontwikkelen waar het Surinaamse onderwijs op lange termijn het meest aan zal hebben. Het project kent een aantal fases; er zullen pilots zijn, zowel in de stedelijke regio’s als ook in het binnenland om te evalueren wat het beste werkt. In 2026 zal dan het effectief werkend EMIS-systeem gereed zijn.
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April