Personeel eerstelijnszorg wordt getraind in HEARTS protocol
03 Dec 2022, 20:10
foto
President Chan Santokhi heeft een vierdelige posterset onthuld. De gezondheidszorg in de eerste lijn wordt verder via training en nascholing aangepakt. (Foto: CDS)


Vier belangrijke gezondheidscentra van de Regionale Gezondheidsdienst, de Medische Zending en 15 poliklinieken van de private sector krijgen training en nascholing in de HEARTS (NCD) richtlijnen. Deze training/nascholing komt tot stand in samenwerking met de Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO) en de financiering van IDB-Health Services Improvement Project. Het nationale coördinatieteam wordt geleid door de leiding van Volksgezondheid.

President Chan Santokhi onthulde de 4-delige poster set en overhandigde belangrijke middelen aan het ministerie van Volksgezondheid, om de implementatie van het initiatief te ondersteunen. Deze omvatten de Hypertensiebehandelprotocollen, Healthy Lifestyle richtlijnen, tafelbladen voor artsen en gezondheidswerkers engezondheidspaspoorten voor patiënten.

HEARTS in the Americas is een initiatief van landen, geleid door de ministeries van Volksgezondheid met deelname van lokale belanghebbenden en de technische medewerking van PAHO/WHO. Suriname heeft zich gecommitteerd als 23e land aan dit initiatief in onze Regio. Landen die het programma uitvoeren, hebben reeds successen geboekt, waaronder Barbados en Cuba. Als onderdeel van het pilotproject in Barbados, anderhalf jaar na de implementatie, verbeterde het controlepercentage voor hoge bloeddruk met 14,5%. Cuba constateerde ook een stijging van de controlepercentages van 36% naar 59% in het onderzochte bevolkingscohort, nadat het programma in 2016 was geïmplementeerd. Een van de bekende redenen voor Cuba's succes was de update van zijn formularium van hypertensie medicatie met langwerkende medicijnen en verkrijgbaar in vaste combinaties. (PAHO), meldt het ministerie.

Tijdens de start van de nascholing presenteerde de voorzitter van de Commissie Non-communicable Disease (NCD) Protocollen, Radha Ramjatan, het gestandaardiseerde behandelingsprotocol welke artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg nauw zullen volgen. Deze bestaan voornamelijk uit langwerkende en vaste dosis combinaties van antihypertensiva, die binnenkort verkrijgbaar zullen zijn in Suriname.

Hart- en vaatziekten (een ziekte die het hart en de bloedvaten aantasten) zijn verantwoordelijk voor 78% van alle sterfgevallen als gevolg van niet-overdraagbare ziekten. Ongecontroleerde hypertensie is wereldwijd de grootste risicofactor voor hart- en vaatziekten. De directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, merkte op dat in het laatste bevolkingsonderzoek in Suriname (STEPS 2013) werd onthuld dat ongeveer, 26.2% in de bevolking een verhoogde bloeddruk had en dat 57.7% niet op de hoogte waren  van het hebben van een verhoogde bloeddruk.

Om de Sustainable Development Goals (SDG's) te halen, moet het aantal personen in Suriname met een verhoogde bloeddruk in 2030 zijn teruggebracht tot één op de vier personen (25%). Hij constateert dat Suriname op weg is om de SDG’s te halen door het HEARTS in the Americas Initiative te implementeren.

De mnister waarschuwde dat het bij het HEARTS Initiatief niet alleen gaat om het innemen van medicijnen. Hij herhaalde dat de Surinamers een actieve rol moeten innemen he bij het bevorderen en vasthouden aan een gezonde levensstijl, een belangrijk onderdeel van het HEARTS-initiatief. Hij benadrukte de rol van bepaalde stressfactoren die de verhoging van de bloeddruk ondersteunen. Deze omvatten het eten van ongezond voedsel, roken en het drinken van te veel alcohol. Het is belangrijk dat Surinamers deze stressoren verminderen door veerkrachtiger te worden. Met kleine aanpassingen is er al heel wat te verbeteren. Train zoveel mogelijk. Dit kan bestaan uit stevig wandelen gedurende 30 minuten, ten minste vijf dagen per week. Eet gezond door voldoende fruit en groenten te consumeren en minder ongezond voedsel, waaronder transvetten en onverzadigde vetten. Laat alle frisdrank staan om de suikerinname te verminderen en drink in plaats daarvan meer water.Drink minder alcohol en stop met roken.

Tijdens de bijeenkomst werd het SUMoves Initiatief gelaunched waarbij alle Surinamers worden  aangespoord om " hun bloedruk te kennen". Elke burger wordt aangespoord om een bloeddrukcontrole te krijgen en zorg te zoeken als hun meeting verhoogd of hoger is dan 140/90.
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March