Tweedaagse workshop voor advies beleid houtsector
28 Nov, 14:11
foto


Tientallen betrokkenen in de houtsector uit het bedrijfsleven, de overheid, lokale Inheemse en Tribale gemeenschappen, en niet-gouvernementele organisaties, zullen zich buigen over de 'Ordening en Transformatie van de Houtsector'. De presidentiële taskforce zal een workshop houden op 2 en 3 december om op korte termijn een advies uit te brengen over het beleid rond de houtsector.

Tijdens de workshop zal er in breed overleg met relevante actoren getracht worden om de uitdagingen binnen de houtsector te adresseren. Enkele van de concrete voornemens zijn:
1) successievelijk afbouwen van de rondhoutexport,
2) het tegengaan van illegale houtkap en export,
3) het verder stimuleren van duurzaam bosbeheer, en
4) het maximaliseren van de inkomsten van de overheid.

Deze beleidsvoornemens en -uitvoering zullen leiden tot het behoud van een carbon negatieve status voor Suriname, met uitzicht op inkomsten voor de staat door middel van verkoop van koolstofkredieten. De taskforce, onder leiding van voorzitter Pertap Bissumbhar, wordt in de organisatie van het tweedaagse evenement ondersteund door WWF-Guianas en Conservation International Suriname, meldt de Communicatiedienst Suriname.

De agenda is breed georiënteerd en belicht de lokale houtsector vanuit meerdere invalshoeken. De eerste dag is gericht op het verschaffen van informatie aan de genodigden. Experts zullen in korte sessies ingaan op zowel internationaal relevante onderwerpen als concrete kansen voor Suriname. De tweede dag wordt benut om in kleinere groepen thematische vraagstukken uit te werken en deze vervolgens te presenteren aan de overige aanwezigen en vervolgens een declaratie uit te geven. Met deze declaratie heeft de regering een document om beleid mee te maken, illegaliteit tegen te gaan en gedoogbeleid dat op verschillende departementen wordt gehanteerd, om te vormen naar juistheid.
Advertenties

Saturday 28 January
Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January