Dwarka kaart zorgelijke situatie Wakay-pompgemaal weer aan
04 Nov, 10:40
foto
Het Wakay-pomgemaal is essentieel voor het voorzien van irrigatiewater voor de linkeroever van de Nickerierivier.


De situatie met de Wakay-pompen blijft zeer zorgelijk. MCP-bondsvoorzitter Dayanand Dwarka heeft opnieuw aan de bel getrokken bij de verantwoordelijke ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij en van Regionale Ontwikkeling en Sport. Hij heeft een zwaar hoofd voor het komend rijstseizoen.

De meeste boeren zijn bezig met de natte grondbewerking, waardoor het waterpeil in de Nanizwamp snel daalt. Dwarka wijst erop dat bij een waterstand van NSP 2.50 de boeren niet meer zullen kunnen beschikken over irrigatiewater. De officiële inzaaiperiode die normaal 1 november begint, is verschoven naar 10 november. De inzaaiperiode duurt twee maanden waarin op verschillende momenten irrigatiewater in- en uitgelaten zal worden. De waterstand was woensdag 2.77 m. Het waterpeil daalt dagelijks met gemiddeld 5 cm. Dat betekent dat de stand van 2.50 meter binnen 6 dagen zal zijn bereikt, als het niet regent.

Nadat Dwarka halverwege vorige maand al aan de bel had getrokken, is de regering ingekomen met de operationele kosten voor het Wakay-pompgemaal. Er waren achterstanden bij leveranciers van onder andere smeermiddelen, die hun medewerking niet meer wilden verlenen, zolang de achterstanden niet waren ingelopen. Ofschoon de medewerkers van het MCP al bijna twee maanden in actie zijn, hebben ze hun medewerking verleend om alles in gereedheid te brengen voor het opstarten van de pompen. Ze hebben echter aangegeven dat zij de pompen niet zullen opstarten zolang de werkgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen.

Vanaf begin van het jaar zijn de declaraties, vakantiegelden die in juni moesten worden uitbetaald en twk, niet uitbetaald. Het personeel vindt dat de werkgever hen nu daadwerkelijk moet tegemoet komen. Dwarka zegt dat hij de werknemers begrijpt en hij niet kan eisen van de werknemers die zolang geduld moeten betrachten voor gelden waarvoor zij al gewerkt hebben, om de pompen op te starten.

Van de vier pompen van het gemaal, zijn twee helemaal uitgevallen. Dat betekent dat twee pompen het volledig landbouwareaal moeten voorzien van irrigatiewater. Dwarka heeft daarom keer op keer gevraagd om de pompen eerder op te starten om het seizoen veilig te stellen. Bij een waterstand van 2.40 meter moet er worden gepompt om door zwaartekracht het water in te laten. De bondsvoorzitter roept al maanden om een oplossing aangezien er door het droge weer grote investeringen zijn gepleegd in de rijstsector. "En dan moet er voldoende water zijn."
Advertenties