NDP-fractie mag niet rechtstreeks schrijven aan president
12 Oct 2022, 04:58
foto


De NDP-fractie vindt het vreemd dat de directeur van het Kabinet van de President, Adjay Moensi, stelt dat geen rechtstreekse brieven mogen worden geschreven aan staatshoofd Chan Santokhi. De fractie moet via de Assembleevoorzitter brieven richten aan de president. Eerder heeft de NDP-fractie dezelfde werkwijze toegepast en de president rechtstreeks geschreven. Hierop is ook geantwoord. Fractieleider Rabin Parmessar zegt in een brief aan de president dat het antwoord van de directeur in strijd is met de oproep gedaan in De Nationale Assemblee om in harmonieuze sfeer samen te werken met elkaar.

"Heer President,
De Fractie van de NDP heeft indachtig uw oproep gedaan in een Openbare Vergadering van DNA d.d. 22 augustus 2022 om onze plicht als volksvertegenwoordigers niet te verzaken en te allen tijde informatie in te winnen van de regering, een tweetal brieven naar u verzonden op respectievelijk 1 en 20 september jl. regarderende de nog te ontvangen documenten met betrekking tot het beleid van uw regeerteam en de zorgpunten over de bouw van een brug over de Corantijnrivier.

Van de directeur Bestuurlijke en Administratieve aangelegenheden op uw kabinet, dhr Moensie, ontvingen wij in tegenstelling tot uw oproep, een schrijven dat kennelijk moet dienen als antwoord op voornoemde brieven aan u, met de mededeling dat de Fractie niet rechtstreeks aan u mag schrijven, maar slechts via de voorzitter van DNA. Wij verwijzen u volgaarne naar de aangehechte bijlagen.

Wij interpreteren dit schrijven als de zoveelste poging om vragen niet te beantwoorden en non transparantie in stand te houden. Wij brengen in herinnering dat u staatshoofd van de gehele natie bent en dat derhalve elke burger c.q. organisatie het recht heeft om een schrijven aan u te richten. In de kwestie New Surfin en andere dringende vraagstukken, bent u op dezelfde werkwijze rechtstreeks door ons aangeschreven en hebben wij ook een reactie van u ontvangen. Zelfs coalitie DNA-leden hebben u eerder op dezelfde manier rechtstreeks aangeschreven.

Heer president, bij het uitspreken van uw jaarrede op 29 september jl. heeft u aangegeven een transparante werkwijze voor te staan en hebt u een duidelijke oproep gedaan aan een ieder om in een harmonieuze sfeer samen te werken. Indachtig deze oproep ten einde een constructieve begeleiding na te streven, doen wij middels dit schrijven wederom het verzoek om de gevraagde documenten aan ons te doen toekomen.

Hoogachtend,

drs. Rabindre T. Parmessar
Fractieleider NDP

CC: de voorzitter van DNA, dhr. M. Bee MSc., LL.B

Bijlagen:
-    schrijven NDP fractie d.d. 01 september 2022
-    schrijven NDP fractie d.d. 20 september 2022
-    reactie schrijven directeur A.Moensie"

Advertenties