Onafhankelijk Kiesbureau vandaag 45 jaar
06 Oct, 21:05
foto


Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) bestaat vandaag, 6 oktober 2022, precies 45 jaar. De instelling van het Onafhankelijk Kiesbureau vond plaats op 6 oktober 1977. Het fundament ligt verankerd in artikel 60 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Vanaf de instelling heeft het OKB een wezenlijke bijdrage geleverd in het waarborgen van de democratie in Suriname. Suriname heeft nationaal en internationaal een goede naam als het gaat om de organisatie van verkiezingen. Voor het verwerven van deze reputatie heeft het OKB een kardinale rol gespeeld.  

Het OKB bewaakt een van de pijlers van de democratie namelijk: eerlijke, vrije en geheime verkiezingen in Suriname. Zij fungeert als waakhond voor transparante verkiezingsorganisatie in Suriname. De importantie van het bestaan van het OKB bleek reeds uit de grondwet van 1974. Verder blijkt die importantie uit het feit dat de wetgever reeds in artikel 1 van de Kiesregeling begint met haar instelling en de toekenning van de zeer zwaarwichtige, uiterst verantwoordelijke en nobele rol van het OKB: toezicht houden op de algemene vrije en geheime verkiezingen en de uitslag daarvan voor de samenleving bindend vaststellen.

Ook houdt het OKB toezicht op de samenstelling en het bijhouden van het kiezersregister waaruit de kiezerslijsten voor de verkiezingen worden geproduceerd, het proces met betrekking tot distributie van oproepingskaarten en productie van stembiljetten en alles wat daarmee samenhangt; het proces van registratie van politieke partijen; het aanwijzen van toezichthouders voor controle doeleinden; toezicht op de processen van hoofdstembureaus en stembureaus.

Voorzitter Samseerali Sheikh-Alibaks stelt dat het OKB zijn bestaansrecht in de 45 jaren heeft bewezen. Het zal zijn werk ongemoeid voortzetten in het belang van de democratie en de samenleving. Het OKB blijft steeds alert en volgt de ontwikkelingen betrekking hebbende op verkiezingen nauwgezet. Als grondwettelijk orgaan brengt het Onafhankelijk Kiesbureau jaarlijks haar jaarverslag uit aan de regering en De Nationale Assemblee. Het OKB zorgt ervoor dat zij deze verantwoordelijkheid stipt nakomt. De werkzaamheden van het OKB gaan constant door. Het uitvoeren danwel houden van toezicht op postelectorale en pre-electorale projecten, het uitvoeren van controles op het kiezersregister, het deelnemen aan waarnemersmissies in de verkiezingen van andere landen en educatie van haar leden zijn enkele daarvan.

In verband met het 45-jarig bestaan is het OKB voornemens activiteiten, waaronder workshops te organiseren. De participanten zullen voortkomen uit alle bij de organisatie van de verkiezingen betrokken individuen, instanties en politieke partijen, deelt Sheikh-Alibaks mee.
Advertenties

Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January