Baitali NV asfalteert weg Apoera-Washabo als geschenk
30 Sep, 20:31
foto
De 5 kilometer lange weg tussen Apoera en Washabo wordt geasfalteerd door aanemingsbedrijf Baitali NV. Dit is een geschenk aan de gemeenschap van Kabalebo.


Aannemingsbedrijf Baitali NV zal de 5 kilometer lange weg tussen Apoera en Washabo asfalteren. Het bedrijf heeft besloten de weg als geschenk te asfalteren. De gemeenschap van Apoera had onlangs tijdens een bezoek van president Chan Santokhi en minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken gevraagd om deze weg en andere infrastructurele werken aan te pakken.

Afgelopen week is de aannemer, die actief is in het ressort Kabalebo, begonnen met het rehabiliteren van de weg. Hierop komt nog een asfaltlaag. Deze geste kost de Staat geen cent, zegt Stanley Dijksteel, adviseur van de president tevens voorzitter van de werkgroep 'Ontwikkeling ressort Kabalebo'.

Met dit project wordt een lang verwachte wens van de Apoera gemeenschap vervuld, om de mensen uit de penibele situatie van stof in de droge tijd en modder en kuilen in de regentijd te halen. Baitali NV heeft het verzoek van de gemeenschap aan de president gedaan, ingevuld.
Advertenties