ECD int meer dan 1 miljoen aan boetes
27 Sep, 04:44
foto
Prijscontroleurs aan het werk. (Archieffoto/CDS)


In de periode februari tot en met september 2022 heeft de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) ruim SRD 1.030.955 aan boetes geïnd bij diverse ondernemers. De boetes zijn opgelegd bij constatering van misstanden tijdens reguliere controlewerkzaamheden.

Het gaat overwegend om overtredingen van de wet economische delicten. De ECD- ambtenaren zijn tijdens de controlewerkzaamheden bij importeurs en winkeliers gestuit op smokkelwaar. Daarnaast zijn er landbouwchemicaliën in winkels aangetroffen en er zijn goederen gehamsterd. Verder bleek meermalen dat de vergunningen van de ondernemers niet in orde waren.

De ECD is regelmatig in de verschillende wijken en districten bezig met controlewerkzaamheden. Klachten die worden ingediend, worden zorgvuldig onderzocht en afgehandeld door de ambtenaren. Er wordt verder ook discreet omgegaan met de informatie van de consumenten en de ondernemers.

De voorlichting van EZ benadrukt dat er niet geaarzeld zal worden om op te treden tegen prijsopdrijving en andere overtredingen van de wet economische delicten. Een van de maatregelen tegen deze misstanden is het voor langere tijd sluiten van de betrokken ondernemingen.

Advertenties