Landbouwministers regio nemen gezamenlijk standpunt in
24 Sep 2022, 15:48
foto
IICA-vergadering van landbouwministers in Costa Rica. Er is een gezamenlijk standpunt ingenomen dat gepresenteerd zal worden op COP-27.


Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een vergadering van landbouwministers van Noord-, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied bijgewoond. De bijeenkomst is gehouden op 22 en 23 september op het hoofdkwartier van de  Inter American Institute for Cooperation in Agriculture. De regio zal een gezamenlijk standpunt in te nemen en dit te presenteren op de COP-27 meeting welke van 6 tot en met16 november gehouden zal worden in Egypte.

Tijdens deze COP-27 meeting zal het accent op de agrarische sector gelegd worden. Vastgesteld is dat klimaatsverandering momenteel reeds in hevige vorm gaande is welke te zien is aan de vele overstromingen en zware droogten in verschillende delen van de wereld. Er is sprake van degradatie van landbouwgronden en dit brengt met zich mee dat 820 miljoen mensen wereldwijd momenteel aan honger lijden. 

Suriname, nota bene als carbonnegatief land, betaalt door toedoen van de ontwikkelde landen momenteel een zware prijs, stelt LVV. "Twee achtereenvolgende jaren maken wij zware regens en daardoor vele overstromingen mee. Als land zijn wij hieraan enkele miljarden US-dollars kwijt, ook omdat er nog vele maatregelen getroffen dienen te worden". De ontwikkelde landen hadden in Parijs beloofd om ingaande 2020 elk jaar US$ 100 miljard bijeen te brengen voor de nodige maatregelen. Echter is dit tot op heden uitgebleven. Al deze zaken zullen in november op de COP-27 ter sprake gebracht worden. 
Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December