Santokhi benadrukt kwetsbare positie kleine eilanden
22 Sep 2022, 23:07
foto
De steun aan de Small Island Developing States (SIDS) is urgent. Deze landen hebben te maken met verschillende uitdagingen en hebben volgens president Chan Santokhi hulp nodig. (Foto: Kabinet van de President)


President Chan Santokhi pleit voor urgente steun aan de Small Island Developing States (SIDS). Deze landen worden geconfronteerd met een unieke reeks kwetsbaarheden die hun vermogen, om duurzame ontwikkeling te bereiken, belemmeren. Structurele factoren, waaronder hun omvang, afgelegen ligging en blootstelling aan klimaatrisico's en natuurrampen, beïnvloeden de sociaaleconomische situatie en hun vermogen om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) te bereiken.

Tijdens een Breakfast Event in de Verenigde Staten van Amerika heeft de president donderdag de aanwezigen toegesproken als medevoorzitter van het panel van deskundigen van de Multidimensional Vulnerability Index (MVI). Hij noemt de kwestie van ongekende uitdagingen, waarmee de SIDS wordt geconfronteerd, niet alleen cruciaal, maar ook urgent. “Bij het opstellen van onze strategie voor politieke belangenbehartiging zou een van onze benaderingen moeten bestaan uit het overtuigen van andere landen van deze urgentie”.

Het staatshoofd gaf verder aan dat "de golf van wereldwijde schokken ons verhindert, om een duurzaam en veerkrachtig beleid te voeren om de verschillende crises aan te pakken. Waar we er bijna in waren geslaagd om sommige gebieden van ons beleid te stabiliseren, hebben de Covid-19-pandemie en de huidige wereldwijde uitdagingen, de meeste van deze inspanningen tenietgedaan”.

Het panel heeft het advies van Santokhi gekregen om voort te bouwen op de beschikbare informatie. Voorts vraagt hij om de gegevenskloof aan te pakken en geen lijst met indicatoren op te stapelen, waarin landen in deze positie, zeker niet kunnen voorzien. “Ik moedig het panel aan om in dit opzicht een zinvolle betrokkenheid te hebben bij de Internationale Financiële Instellingen, andere lidstaten en alle relevante actoren. Hoe meer we het realisatieproces van de MVI compliceren, hoe groter de kwetsbaarheid in onze regio wordt”, zegt de president. Echter kijkt hij uit om samen oplossingen te vinden voor de realisatie van de MVI, meldt de Communicatiedienst Suriname.

De president heeft steun en aandacht gevraagd voor Suriname. Hij noemt enkele van de uitdagingen, waarmee het land te kampen heeft. De gehele kustzone van Suriname is kwetsbaar voor de stijgende zeespiegel. Ook ruim 80% van de Surinaamse bevolking woont en werkt in de kustzone. Verder worden door het binnendringen van zoutwater en landverlies, vruchtbare landbouwgebieden aangetast, met economisch verlies tot gevolg, verlies aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Ook een aantal afgelegen achterlandgemeenschappen zijn de afgelopen maanden getroffen door overstromingen, waardoor deze gebieden zijn ontheemd. Deze calamiteiten brengen risico's met zich mee, verlies van cultureel erfgoed, inheemse of lokale kennis, culturele identiteit en niet te vergeten milieuverliezen. Santokhi geeft aan dat financiering voor verlies en schade van cruciaal belang is en de ontbrekende derde pijler is van klimaatfinanciering, mitigatie en adaptatie. “Op de aanstaande COP27 moeten wij als SIDS onze stem laten horen en eensgezind zijn als het gaat om het aanpakken van het probleem van het financiële mechanisme voor verlies en schade”, benadrukt de president.

Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November