President Ali wil vreedzame oplossing grensgeschil Venezuela
22 Sep 2022, 12:40
foto
De Guyanese president, Irfaan Ali, spreekt de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe.


Guyana zal zich blijven inzetten voor de vreedzame oplossing van de territoriale controverse met buurland Venezuela. President Irfaan Ali heeft het standpunt van Guyana herhaald toen hij woensdag de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in New York toesprak.

Hij zei dat de regering geen enkel gebruik van geweld zal steunen als middel om een ​​geschil of controverse tussen naties op te lossen.

"Guyana keurt of ondersteunt de dreiging met of het gebruik van geweld in de betrekkingen tussen staten of bij de beslechting van geschillen niet. In overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties onderschrijft Guyana het gebruik van vreedzame middelen om geschillen te beslechten", verklaarde hij.

Het staatshoofd benadrukte dat hoewel het eigen land van Guyana wordt bedreigd, de regering niet zal afwijken van het advies dat secretaris-generaal van de VN António Guterres bij de opening van het evenement op dinsdag heeft gegeven.

"We blijven toegewijd om het beste te halen uit elk diplomatiek instrument voor de vreedzame beslechting van geschillen, zoals uiteengezet in het Handvest van de Verenigde Naties", zei Guterres.

De president merkte op dat Guyana zich inzet voor een gerechtelijke regeling in de zaak, waarvan hij hoopt dat die het snelst kan komen. Guyana streeft naar een definitief en bindend oordeel dat de arbitrale uitspraak van 1899, die de locatie van de landgrens tussen toen Brits Guyana en Venezuela vaststelde, geldig blijft en dat de regio Essequibo toebehoort aan Guyana en niet aan Venezuela.
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November