7 jaren voeding voor een gezin van 4 in 2 dagen verkwist
22 Sep 2022, 10:38
foto
De voedingskosten van de Nederlandse premier Rutte's tweedaags werkbezoek.


(Ingezonden)

De Nederlandse premier Mark Rutte deed middels een werkbezoek op 12 en 13 september jl. Suriname aan. Een opvallend feit is wel dat dit bezoek Suriname niet minder SRD 2 miljoen heeft gekost en in het oog springen de bedragen van de vier (warme) hoofdmaaltijden van SRD 402.000.

Onderzoek Joyce van Hetten (augustus 2022)
Op 18 augustus jl studeerde Joyce van Hetten als B.Sc. af aan de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (Economie). Haar onderzoek was getiteld: Haalbaarheid van de dagelijkse energiebehoefte in relatie tot het inkomen en de prijzen.
In het afstudeerverslag van Van Hetten kwam naar voren dat recente gegevens van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) erop duiden dat:

- Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van alle items gedurende februari 2020 tot en met januari 2022 met 233.8% zijn gestegen.
- De groep Voeding en Niet Alcoholische Dranken in dezelfde periode een stijging van 294,4% aangeeft. In maart 2022 is het inkomen van een selecte groep huishoudens (ambtenaren) aangepast met 17% in tegenstelling tot de inflatie van 61,5% dezelfde maand. Het is duidelijk dat deze 17% stijging slechts een druppel op een hete plaat is.
– Volgens het ABS gaat 46% of meer van het besteedbaar inkomen naar voeding en niet alcoholische dranken.

Per 1 maart 2022 is het bedrag per maand van de verschillende categorie verzorgingsinkomen als volgt:
Algemene oudedagsvoorziening (AOV) SRD 1.250
Sociale uitkering voor mensen met een beperking SRD 1.750
Zwakke financiële huishoudens SRD 1.250

Om de dagelijkse energiebehoefte van volwassenen en kinderen te kunnen omzetten werd door Van Hetten de Schijf van Vijf gebruikt. Hierbij werd gekozen voor vier maaltijden per dag. Een bezoek aan verscheidene winkels en markten maakte het voor Van Hetten mogelijk om de energiebehoefte omzetten in een geldbedrag. De dagelijkse voedingskosten voor 1 persoon is berekend op SRD 89,50. De maandelijkse voedingskosten is dan berekend op SRD 2.685.

Mensen die slechts leven van een AOV (SRD 1.025) dan wel van een arbeidsinkomen gebaseerd op het minimum uurloon van SRD 20 zijn straatarm. Ga maar na: Het winkelpersoneel dat 8 uren per dag werkt en 6 dagen per week verdient SRD 3.840 per maand. Van dit bedrag wordt 46% besteed aan voeding en niet alcoholische dranken, wat dus neerkomt op SRD 1.766. Het maandbedrag van SRD 2.685,40 wordt dus niet gehaald. Bovendien moet vermeld worden dat deze mensen een gezin hebben. Ze zijn dus straatarm. Realiseert u zich dat het minimum uurloon op 1 maart 2019 was vastgesteld op SRD 8.40.

Tot en met juli 2021 ontvingen 64.861 mensen AOV. Van dit aantal waren 29.902 mannen en 34.957 vrouwen (ABS, 2020). Het valt op dat circa 83,5% van de inkomenstrekkers een inkomen van minder dan SRD 11.356,80 per maand heeft. 53,3% van de inkomenstrekkers heeft een inkomen van minder dan SRD 6.516 per maand. Op basis van de aangepaste belastingschalen behoort 94,7% van de inkomenstrekkers tot de categorie (low-income) lage inkomenshuishoudens. Slechts 5,3% heeft een inkomen van meer dan SRD 19.273,80.

Vier persoonshuishoudens, bestaande uit een alleenstaande moeder wiens inkomen minder dan SRD 11.356,80 is, is niet instaat gezonde voeding op tafel te zetten. Omdat SRD 5224,12 naar voeding gaat. Het bedrag van SRD 5.638,50 om de basisenergie behoeften te realiseren wordt niet gehaald.

Uit het recente onderzoek van Van Hetten blijkt dus dat een gezin van 4 personen maandelijks SRD 5.638,50 nodig heeft om nog net gezond eten op tafel te kunnen zetten. Een kleine berekening toont dan aan dat een gezin van 4 personen in niet minder dan 84 maanden (7 jaren) voorzien kon zijn van voeding als het bedrag van SRD 473.920 aan hen zou zijn besteed. De dagelijkse voedingskosten voor 1 persoon is berekend SRD 89,50. Voor 2 dagen komt het dus op SRD 179,. Maar let op de voeding voor 20 personen van BIBIS was SRD 750 per persoon. Terwijl de Surinaamse overheid in twee dagen tijd meer dan SRD. 473.920 verspilt, hebben de ziekenhuizen te kampen met een tekort aan medische hulpartikelen, is het ziekenhuispersoneel nog steeds niet vergoed voor het harde werk dat ze tijdens de Covid periode hebben verricht. En verlaten deskundige artsen en leerkrachten het land op zoek naar iets beters.

Ricky Stutgard
Advertenties