Staking AZP per onmiddellijke ingang opgeheven
07 Sep, 12:53
foto


De staking bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is per onmiddellijk opgeheven. Volksgezondheid en de directie van het ziekenhuis hadden een kort geding aangespannen tegen de bond. Bij de rechter zijn afspraken gemaakt, waardoor er geen vonnis geveld hoefde te worden. Bondsvoorzitter Lloyd Pool heeft de leden aangegeven dat de rechter vonnis zou vellen als de bond niet mee zou gaan met een schikking. De rechter heeft wel begrip getoond voor de situatie van het personeel.

Over de loonreeks is afgesproken dat binnen zes maanden dit traject rond moet zijn. Het gaat om een integrale aanpak. Op 13 oktober moeten partijen weer naar de rechter om de tijdlijn te bepalen. De rechter zal monitoren dat aan gemaakte afspraken wordt gehouden door partijen, deelde Pool mee. De betalingen die de landsdienaren nog moeten krijgen met terugwerkende kracht, zullen ook gelden voor de werkers van AZP. Het gaat om resterende bedragen aan terugwerkende kracht (twk) van vakantiegeld 2017/2018 en koopkrachtversterking eerste kwartaal 2017. De regering moet 3 x SRD 500 twk koopkrachtversterking uitbetalen en restant vakantiegeld van 2017 en 2018. Ook de 8% loonsverhoging die ambtenaren hebben gekregen, moet einde deze maand ook uitbetaald worden aan het AZP personeel.

Vrijdag heeft het bestuur van de bond een afspraak met minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid om te praten over de issues rond het Staatsziekenfonds. De directie van AZP heeft de bond ook voorgehouden een overbruggingstoelage te zullen betalen als de actie wordt opgeheven. Pool merkte op dat voorkomen moest worden dat de rechter een vonnis zou vellen in het nadeel van de bond. In dat geval zouden diverse andere toelagen ook niet worden uitbetaald. Er is gekozen voor opheffing van de staking en te werken aan de eisen die zijn gesteld. Het personeel is teleurgesteld over dat het nog een half jaar zal duren voor de nieuwe loonreeks rondkomt. Veel verpleegkundigen en artsen trekken weg omdat zij een betere waardering krijgen voor hun werk in het buitenland.
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November