NDP tegen comité generaal over SLM; wel andere issues
29 Aug, 13:59
foto


De fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) vindt dat de perikelen rond de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) niet in comité generaal besproken moeten worden. De NDP fractie is van oordeel dat het geen staatsgeheimen betreft en de SLM derhalve in een openbare vergadering besproken moet worden. Dit ter bevordering van goed bestuur en transparantie. De NDP-fractie wil wel over het functioneren van het Openbaar Ministerie, de National Risk Assessment trajact en activiteiten van Guyana in het Tigri-gebied bespreken in comité-generaal.

De samenleving heeft het volste recht om volledig geïnformeerd te worden over de SLM, daar haar belastingcenten ook hier naartoe vloeien. De NDP-fractieleider Rabin Parmessar heeft het standpunt van de fractie in een brief aan Assembleevoorzitter Marinus Bee vandaag schriftelijk kenbaar gemaakt. De vergadering achter gesloten deuren is gepland voor 5 september. In deze besloten vergadering wenst de regering in te gaan op onder andere de misstanden die zich hebben voltrokken bij de parastatale bedrijven waaronder de SLM.

De NDP fractie vraagt om op zo kort mogelijk termijn de agenda toegestuurd te krijgen van de geplande comité generaal. Vóór iedere bijeenkomst, ongeacht of het een comité generaal, openbare en of huishoudelijke vergadering betreft, dient het parlement ruim van tevoren te beschikken over schriftelijke documenten/informatie ten einde een goed debat aan te gaan.

De NDP-fractie heeft de volgende agendapunten aan ter bespreking in de geplande comité-generaal en hoopt alle relevante documenten vroegtijdig te ontvangen:
- Het beleid en functioneren van het Openbaar Ministerie.
- De status van het National Risk Assessment traject, met het oog op de uitspraak van de Caribbean Financial Action Task Force over Suriname.
- Het Tigri-gebied en de activiteiten die daar worden ontplooit door Guyana.

"Er op vertrouwende dat u zich kunt terugvinden in de door ons aangehaalde agendapunten, zien wij de convocatie voor de comité generaal volgaarne tegemoet", stelt de NDP-fractieleider.
Advertenties