Integriteit en verzuim militairen serieus vraagstuk
12 Aug, 03:49
foto
Minister Krishna Mathoera van Defensie tijdens de persconferentie donderdag.


Militairen komen de laatste tijd vaak negatief in het nieuws. Tussen 2021 en juni dit jaar, zijn er meer dan 360 gevallen geweest waarbij ze strafbare feiten hebben gepleegd. Het gaat meestal om mishandeling (vaak in relationele sfeer), bedreiging en diefstallen waar zij zich schuldig aan hebben gemaakt. Het apparaat heeft ook met een hoge mate van onwettig verzuim te maken. Er zijn om die reden al 27 militairen ontslagen. Het ministerie van Defensie is een beleid aan het ontwikkelen om de integriteit van zijn personeel te bevorderen.

Minister Krishna Mathoera en waarnemend bevelhebber Werner Kioe A Sen, hebben op een persconferentie donderdag, de stand van zaken doorgegeven op het ministerie en het leger, de mijlpalen en de plannen. Er is stilgestaan bij het hoge aantal onwettig verzuim en gedrag dat ver buiten de normen, waarden en regels ligt.

“U zult gemerkt hebben dat wij vaker het nieuws vaker halen met strafbare feiten en tuchtvergrijpen,” haalt Mathoera aan. “We hebben gezien dat in 2021 we 256 gevallen hebben gehad bij de Militaire Politie (MP). En tot nu toe, juni 2022, hebben we 107 gevallen gehad. De top 3 feiten waarvoor militairen in aanraking komen bij de MP zijn mishandeling, en vaak ook in de relationele sfeer, bedreiging en diefstallen.”

Ondertussen is er beslist over 78 militairen geeft Mathoera aan. 60 hebben een tuchtstraf gekregen en 18 zijn gerehabiliteerd. Over de 18 licht ze toe: “Dat betekent dat de feiten niet ernstig waren of dat er geen verwijtbare handelingen waren. Zij zijn terug en moeten hun werk gewoon hervatten.”

Mathoera deelt mee dat “het zo niet verder kan” en dat dus een integriteitsbeleid wordt geformuleerd. Tegelijk wordt het personeel bewust gemaakt over het belang van integer optreden. Defensie wil het personeel bewuster en sterker maken om ongeacht welke druk dan ook, zich te gedragen volgens de waarden en normen van het beroep. Binnenkort komt er ook een cursus en een toetsing. De resultaten zullen het integriteitsbeleid verder vorm geven.

Onwettig verzuim is een ander fenomeen dat zich bij Defensie voordoet, deelt de minister mee. “Daarvoor hebben we dit jaar 27 mensen ontslagen,” geeft ze aan. “We hebben een regel dat mensen die langer dan 2 maanden onwettig afwezig zijn, dan niet horen in onze organisatie. We zijn wel zorgvuldig en zoeken ze op. We vragen ze om zich te verweren. We proberen eerst met een gesprek de mensen tot andere gedachten te brengen. Maar als het niet lukt… dan is er geen excuus, dan moet je exit.”

Advertenties

Sunday 04 June
Saturday 03 June
Friday 02 June