Tegenstrijdigheden van de regering/VHP
11 Aug, 22:28
foto


Ik blijf me verbazen, of eigenlijk ook weer niet, over de tegenstrijdige verklaringen en acties van de VHP. Toen deze partij in de oppositie zat, had men haar mond vol van aantasting van de democratie en vrije meningsuiting. Helaas nu men in de coalitie zit, handelt men exact hetzelfde als – of misschien wel erger dan – de vorige regering.

Even een aantal feiten op een rij:
Kasreserveschandaal:
Standpunt van de VHP: De minister moet hangende het onderzoek op non-actief worden gesteld

Reçufraude:
De president (tevens VHP-voorzitter) verklaart bij voorbaat dat deze minister geen blaam treft en dat hij niet op non-actief zal worden gesteld.

Schandaal minister van gronduitgifte (Geen VHP-partijgenoot):
De minister wordt hangende het onderzoek met verlof gestuurd.

Lening Oppenheimer:
De VHP schrijft brieven aan alle mogelijke instanties om te voorkomen dat deze leningen aan Suriname worden toegekend (let wel: dit is hun democratisch recht)

Brief Organic Movement aan premier Rutte en de Tweede Kamer:
Verklaring VHP: de samenleving moet zich niet laten misleiden door deze oproerkraaiers

Aanstelling Peggy Bouterse op het kabinet van de vorige president:
Standpunt huidige president (tevens VHP-voorzitter):
Nepotisme blijft nepotisme, het maakt dan niet uit of je 4 masters en 5 PhD’s hebt behaald.

Aanstelling Mw. Santokhi in verschillende functies:
Standpunt huidige president (tevens VHP-voorzitter): Mw. Santokhi is een geschoolde bekwame vrouw.

Case SPSB/CBvS:
De president (tevens VHP-voorzitter) geeft tijdens het onderzoek via verschillende media aan waar de minister van Financiën, de governor en de directeur van de SPSB zich schuldig aan hebben gemaakt.

Reçufraude:
De president geeft aan dat er een onderzoek gaande is en dat de PG in alle rust zijn werk moet kunnen doen, en dat hij geen uitspraken zal doen over deze case, maar dan toch wel verklaart dat de minister geen blaam treft.

Bij verschillende onregelmatigheden waarbij de vorige president riep ‘zand erover’:
Standpunt VHP: deze president lost niets op en stimuleert wetteloosheid en corruptie.

Standpunt VHP Sabaku Village en Kronenburg-project:
Vanaf nu zal gronduitgifte volgens de vastgestelde regels gaan en komen politici pas in een later stadium aan bod.

En zo zou ik nog tig voorbeelden van tegenstrijdige benaderingen van de VHP kunnen benoemen. Echter, het aantal woorden dat is toegestaan in een ingezonden stuk beperkt mij dit te doen.

Refererend aan het stuk dat de VHP heeft laten publiceren door dit medium onder de kop ‘VHP: niet laten misleiden door Organic Movement’ wil ik aan de VHP wel de volgende vraag stellen: beste VHP, wie misleidt wie?

Wat de VHP vergeet, is dat zij nu voornamelijk aan de macht is, omdat zij heeft beloofd misstanden te zullen aanpakken en transparant beleid te zullen voeren. Het volk heeft daar geloof in gehad en heeft massaal op de VHP gestemd. Het vragen waar bepaalde mensen waren toen zich misstanden voordeden tijdens de vorige regering is dus niet op zijn plaats. Deze mensen hebben gesproken met hun stem, daarbij handelend op basis van door de VHP gedane beloften.

Misschien verwacht men bij de VHP dat men zich pas op 25 mei 2025 weer uitspreekt met zijn stem door tegen de VHP te stemmen. Of mag men verwachten dat de VHP zich houdt aan een van haar verkiezingsbeloften: herstel van de democratische rechtsorde en vrijheid van meningsuiting?

Stanley Angel

Advertenties