Dijksteel: Kabalebo leeft op; productschap krappa olie
11 Aug 2022, 12:38
foto
Opgekochte krappa olie uit het ressort Kabalebo. Het kabinet van de president zal een productschap opzetten.


Sinds de opening van de bakkerij door president Chan Santokhi in Apoera, bruist het van economische activiteit in het ressort Kabalebo. Diverse ondernemers hebben ondersteuning gevraagd. Er is ook 150 liter krappa olie opgekocht. Onder supervisie van het kabinet van de president zal er een productschap worden opgezet zodat er gerichte ondersteuning en begeleiding komt van producten van krappa olie. Dit zegt Stanley Dijksteel, adviseur van de president tevens voorzitter van de werkgroep 'Ontwikkeling ressort Kabalebo' in gesprek met Starnieuws.

Alle aanvragen van ondernemers voor ondersteuning en begeleiding worden geregistreerd. "Pluimveehouders uit het gebied hebben een verzoek gedaan om met het transport van grondstoffen voor de bakkerij en de basisgoederen voor de  Food Basket, ook voer voor de kweek van kippen te sturen om de kostprijs te drukken. Men wil er zelfs toe overgaan om er doksen te kweken", zegt Dijksteel. Er is onderhandeld met De Molen waarmee een public private partnership is aangegaan voor de bakkerij. Afgesproken is dat alvast maandelijks met de 200 zakken meel en de basisgoederen met dezelfde boot ook ongeveer 250 zakken leg- en groeivoer, tarwe en slijpmeel voor de pluimveesector te Apoera en omgeving worden verstuurd.

Aan de pluimveehouders van Kabalebo is gevraagd om een vereniging op te zetten. In verenigingsverband kan veel meer worden bereikt om de kosten te drukken. Vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal gerichte training en begeleiding worden gegeven om de productie te verhogen en meer rendement uit te halen, legt Dijksteel uit. Een mogelijkheid is ook om gezamenlijk gebruik te maken van het NOFA fonds en middelen die beschikbaar zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen. De leningen uit deze fondsen worden tegen lage rentes verstrekt.

Krappa olie
De producenten van krappa olie konden het product niet kwijt. Er zijn mogelijkheden om krappa olie te exporteren naar een opkoper in België, die het product op de Europese markt kan afzetten, zegt Dijksteel. Na een kwaliteitscontrole van TNO Delft zal dit project uitgevoerd kunnen worden. De opkoper is reeds geïdentificeerd. Vanuit het productschap dat opgezet wordt, vindt de verdere begeleiding plaats. Krappa olie wordt onder andere gebruikt tegen eczeem, diverse huidaandoeningen en brandwonden.

"Wij roepen eenieder op die waar dan ook in Suriname krappa olie produceert zich straks aan te sluiten bij het op te richten productschap. Eindelijk kunnen wij dan in georganiseerd verband een van onze bosbijproducten naar het buitenland verschepen", stelt de adviseur van de president in het vooruitzicht.

De Pansa Group of Companies zal samen met de producenten van de krappa-oliemachines ontwikkelen om het productieproces zoveel als mogelijk te mechaniseren. Dit is nodig om te komen tot grotere efficiency waardoor het rendement wordt verhoogd en de kostprijs omlaag gaat. Ook hierbij kan van van het NOFA fonds gebruik gemaakt worden, merkt Dijksteel op.
Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December