Minister: Sprake van uitbraak virale ziekte bij kinderen
09 Aug 2022, 18:43
foto
Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid


Er is sprake van een uitbraak van koorts, diarree en braken bij kinderen tussen 0 en 5 jaar. Het gaat om een virale infectie. Er is een heel grote toeloop bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Een kinderarts van het Diakonessenhuis verleent support aan AZP, terwijl verpleegkundigen uit andere ziekenhuizen worden gemobiliseerd voor ondersteuning. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zegt aan Starnieuws dat het probleem groot is. Dit is duidelijk gebleken uit de spoedvergadering die vanmiddag is gehouden met de gezondheidssector.

De ouders wordt gevraagd om extra alert te zijn. Bij koorts, braken en diarree moet contact worden gemaakt worden met de huisarts die steun kan verlenen. Uitdroging bij kinderen moet voorkomen worden door genoeg vocht toe te dienen. Bij diarree moet er geen Norit of andere diarree remmende middelen worden gegeven aan het kind. Belangrijk is dat het kind genoeg drinkt. Ook is het niet raadzaam om huismiddelen te geven aan zieke kinderen. Er zal extra voorlichting komen met filmpjes.

De minister deelt mee dat er genoeg infuus en medicamenten zijn. Door de grote toeloop van zieke kinderen naar de SEH is er een uitdaging ontstaan bij de behandeling. Daarom is besloten dat spoedposten van de Regionale Gezondheids Dienst langer open zullen zijn. Daarover worden er morgen mededelingen gedaan. Aan de huisartsen wordt gevraagd om in deze periode extra beschikbaar te zijn voor patiënten.
Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December