COL wil 85% loonsverhoging
06 Aug 2022, 04:57
foto
Hugo Blanker, voorzitter van de COL


De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) neemt geen genoegen met minder dan 85% loonaanpassing. "De COL en haar lidbonden achten zich niet gebonden aan de uitvoering van een loonaanpassing van minder dan de 85%", schrijft de vakcentrale aan president Chan Santokhi. Op grond hiervan zal de COL niet meedoen met het vervolgoverleg over de loonronde met het Onderhandelingsorgaan (OO).

De COL bevestigt de uitnodiging van het OO. "Bij navraag blijkt ons vanuit het OO dat ook, andere naar onze mening subalterne personen en zich noemende vakorganisaties namens landsdienaren en gepensioneerden zullen deelnemen aan deze bespreking. Zoals het COL hoofdbestuur eerder tegenover u uitdrukkelijk kenbaar gemaakt heeft, verkiest zij formeel een redelijke betrokkenheid met de belangenbehartiging van specifieke issues betreffende actief dienende en gepensioneerde landsdienaren en de met hen gelijkgestelden", stellen voorzitter Hugo Blanker en secretaris Vivian Schattevo in de brief aan de president.

Gewezen wordt erop dat de COL zich heeft verzet tegen "de opgedrongen looncorrectie, met als basis 17 %. Uit de media vernemen wij dat de regering voornemens is nu over te gaan tot de toevoeging van nog eens 8 %. Wij hebben zelf de indruk dat eerder bedoelde subalterne personen al basis afstemming hebben gepleegd met de regering hierover.
De COL en haar lidbonden constateren dat helaas de toekomstige en eerder gepleegde loonronden de inflatie nog meer doen nemen en daardoor de druk op het inkomen nog funestere uitwerking op hen heeft. Mede gelet op het voorgaande distantieert de COL zich van verdere deelname aan deze onderhandeling."
Advertenties

Thursday 21 September
Wednesday 20 September
Tuesday 19 September