Buitenfunctiestelling Hellings en Gentle met 1 week verlengd
06 Aug 2022, 01:54
foto
De hoofdinspecteurs Sergio Gentle en Raoul Hellings.


De buitenfunctiestelling van de politieofficieren Raoul Hellings en Sergio Gentle is met één week verlengd. Dit wordt bevestigd door Hellings tegenover Starnieuws.

De hoofdofficieren zijn een week geleden buitenfunctie gesteld. Minister Kenneth Amoksi legde in De Nationale Assemblee uit dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan gedragingen en handelingen die in strijd zijn met de ambtseed, Politie Handvest en het Wetboek van Strafrecht. Op basis van redelijk vermoeden van ernstige strafbaarheid of plichtsverzuim, zijn ze door de korpschef buiten functie gesteld. Dit besluit is met een week verlengd vrijdag.

De politie-inspecteurs zouden volgens Amoksi onwettig afwezig zijn geweest van dienst. De feiten en omstandigheden tonen volgens hem aan dat het niet om ziekte ging, maar om het houden van protestacties, waarvoor overigens ook geen vergunning is aangevraagd. Verder kan niet worden toegelaten dat betrokkenen dienstvoertuigen oneigenlijk hebben ingezet bij de gevoerde protestactie, terwijl de dienst verstoken is van deze vervoersmiddelen. Ook zouden deze voertuigen van brandstof zijn voorzien ten koste van de Staat Suriname.

Hellings en Gentle vechten deze kwestie juridisch aan. Zij hebben gesteld dat de aantijgingen aan hun adres, niet kloppen. Ook de Surinaamse Politie Bond stelt dat het gaat om rancune. De politieofficieren worden bijgestaan door de Politiebond. Het interne onderzoek is nog gaande.
Advertenties

Thursday 21 September
Wednesday 20 September
Tuesday 19 September