Barbaars visumbeleid Nederlandse ambassade
05 Jul, 20:53
foto


Het visumbeleid van Nederland en de V.S. kwam recentelijk in het nieuws. Onze minister van Bibis, Albert Ramdin, maakte eindelijk een goede beurt bij nagenoeg alle Surinamers door aandacht te vragen voor de trage afhandeling van visumaanvragen bij bovengenoemde ambassades.

De Amerikaanse ambassadeur reageerde reeds na enkele dagen na  dit bericht van de Surinaamse bewindsman. Haar reactie was dat met bijzondere inzet van haar personeel alle achterstanden waren weggewerkt. Mevr. de ambassadeur namens het Surinaamse volk hartelijk dank hiervoor.

Thans wachten wij op de reactie van onze beste vrienden, vooral omdat onze president Santokhi aan de vooravond van Keti Koti' de volledige liberalisering van ons visumbeleid m.b.t. Nederland heeft bekend gemaakt. Hij spreekt (droomt) zelfs van een vrij visumbeleid vóór het einde van dit jaar voor Europa. Dit past helemaal in de gedachte van de wereld zien als een 'global village'.

Van onze beste vrienden aan de Noordzee mag je, ondanks de strenge regels van de EU wat dit betreft een flexibele aanpak verwachten, zoals in het verleden. Dit zal dan betekenen een veel snellere afhandeling van visumaanvragen van Surinamers. Thans moeten wij minstens zes maanden wachten voordat onze aanvragen in behandeling worden genomen. Een beroep doen op de Nederlandse ambassadeur om in bepaalde gevallen met gegronde redenen hier van af te wijken wordt met mooie woorden resoluut afgewezen.

'Speak softly and carry a big stic' Deze visumpolitiek is economisch gezien ook zeer schadelijk voor onder andere de K.L.M. Vooral in deze vakantieperiode hebben wij bijna dagelijks volle KLM vluchten uit Nederland, terwijl de vliegtuigen met veel minder passagiers terug moeten.
Nederlanders zijn over het algemeen nuchter denkende mensen. Misschien kan dit aspect ook in overweging worden genomen, naast de boven aangehaalde argumenten en maakt die regering een einde aan dit middeleeuwse barbaarse visumbeleid in de 21ste eeuw tegen een bevriende natie met sterke historische, culturele, economische, sociale en politieke banden.

B.L.W. Tjin Liep Shie

Advertenties

Wednesday 17 August
Tuesday 16 August
Monday 15 August