Bij 35 jaar NDP: Bijdrage leveren in strijd tegen armoede
04 Jul, 21:22
foto


Vandaag, 4 juli 2022, viert de Nationale Democratische Partij (NDP) haar 35-jarig bestaan. De partij feliciteert alle leden en sympathisanten en de samenleving met haar verjaardag. De partij is voortgesproten uit de 25 Februari-Beweging, welke haar oorsprong heeft in de revolutie van 1980, met als doel een sociaal rechtvaardige samenleving te creëren en tegelijkertijd land en volk te verheffen.

Als grootste nationale partij is de NDP een thuis voor alle Surinamers, ongeacht etnische afkomst of religie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de 'bromtyi dyari-gedachte', waarbij de multiculturele en de multi-etnische samenstelling altijd tot uiting komt. Vanaf haar oprichting heeft de NDP zich ingezet om het proces van dekolonisatie versneld te realiseren en strijd te leveren tegen bevoogding, ongewenste buitenlandse inmenging en de zo verwerpelijke etnische, verdeel en heers politiek.

Het is triest te moeten constateren dat twee jaren regering Santokhi-Brunswijk, het Surinaamse volk in extreme armoede en bittere hopeloosheid heeft gestort. Ook wordt geconstateerd een vernietigende verdeeldheid in de huidige coalitieregering, die de verdeeldheid tussen de multiculturele en multi-etnische samenleving voedt. Een vraagstuk waartegen de NDP vanaf haar bestaan, strijd levert. Het verlangen bij het volk voor verandering, in deze situatie, is dan ook groter dan ooit en kijkt men reikhalzend uit naar de NDP voor redding.

De huidige situatie is meer dan ooit verslechterd! Dit komt onder meer door de verscherpte tegenstellingen tussen de etnische groepen, tussen politieke partijen binnen de coalitie, de sterk toegenomen armoede, het gebrek aan aandacht van de overheid voor de ernstige noodsituaties onder de Surinamers. De verwarring in het land, gecreëerd door officiële instituten, bewijzen van onwaarheden, het verkondigen van tegenstrijdige berichten, bereikt het volk nog steeds.
Tenslotte is het vertrouwen in de rechtsstaat sterk afgenomen door een waarneembare afname van respect voor mensenrechten en politiek gemotiveerde vervolging.

De vrijheid van meningsuiting, het recht om te protesteren, het opkomen voor de collectieve en particuliere belangen en de persvrijheid, staan zwaar onder vuur. De vrijheid om Surinamer te zijn is ons ontnomen! De NDP roept alle Surinamers op om de moed niet te verliezen, te blijven vertrouwen in de partij en in de vele kansen die dit land te bieden heeft.
De partij continueert haar interne evaluatie en reorganisatie gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen 35 jaren.
De partij bereidt zich voor om op elk moment de macht van de regering over te nemen. De partij roept iedereen op om de strijd tegen armoede op zich te nemen om zo lotsverbetering te bevorderen. Maak je klaar om bij te dragen!

Naast de eigen interne evaluatie en verbeteringen staat de NDP, op haar jaardag, voor de grote taak, oplossingsmodellen te ontwikkelen voor de erbarmelijke situatie, waarin Suriname en haar volk zich momenteel bevinden.
We zijn ons ervan bewust dat dit geen gemakkelijke taak zal zijn, maar de NDP heeft bewezen elke uitdaging aan te kunnen. De partij is vereerd dat haar oprichtingsdag samenvalt met de viering van CARICOM DAY. De NDP heeft zich sedert haar bestaan ingezet voor regionale integratie en het ontwikkelen van nauwere regionale samenwerkingsverbanden.

De partij wenst de staatshoofden en regeringsleiders succes bij hun beraadslagingen op de komende vergaderingen.
Zij spreekt de verwachting uit dat de resultaten de regio in staat zullen stellen om de hedendaagse uitdagingen, op het gebied van voedselveiligheid en -zekerheid, adequaat aan te pakken. Twee jaar geleden was het de beurt aan Suriname om het voorzitterschap van CARICOM te bekleden. Echter, vanwege de op handen zijnde algemene, vrije en geheime verkiezingen in Suriname, die samen zouden vallen met het voorzitterschap, is na afstemming met het CARICOM-secretariaat en Barbados,  laatstgenoemde bereid gevonden om het voorzitterschap te bekleden.

Wij feliciteren premier Mia Motley voor de uitzonderlijke manier waarop zij de CARICOM de afgelopen tijd heeft geleid, voornamelijk tijdens de uitdagende perioden in de wereld. Ze heeft bewezen een ware voorvechter te zijn voor de realisatie van de belangen van de regio en een pleitbezorger voor de armen in de hele wereld.
De tijd is nu aangebroken voor de nieuwe president van de CARICOM; Dhr. Ch. Santokhi, om zijn leiderschap te bewijzen!
In nationaal en regionaal belang wenst de NDP de nieuwe voorzitter van de CARICOM alle succes toe.

De Nationale Democratische Partij
Advertenties

Wednesday 17 August
Tuesday 16 August
Monday 15 August