A20: Wat moet vaderschap betekenen?
19 Jun 2022, 14:40
foto


Op 19 juni 1910 vond de eerste Vaderdag plaats in Spokane in Washington. Ongeveer een jaar eerder introduceerde Sanora Smart Dodd Vaderdag. Haar vader was een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog. Door de dood van zijn vrouw op het kraambed, stond hij alleen voor de zorg van zijn zes kinderen. Toen Sanora volwassen was besloot zij het doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht te brengen naar voorbeeld van Moederdag dat was geïntroduceerd door Anna Jarvis. Vaderdag werd officieel erkend in 1972. Richard Nixon was toen de president van de Verenigde Staten van Amerika.

Naar analogie van het verhaal van Sanora zal onze vraag moeten zijn: “wat zou een vader moeten betekenen voor een kind, een gezin, een gemeenschap of zelfs een gehele natie?”. Overigens praten wij in Suriname veel over vaderschap op elk niveau. De districtscommissarissen worden burgervader genoemd. De president wordt vader des lands genoemd, de voorganger van een kerk wordt ook vaker aangesproken als geestelijke vader, zo kunnen wij het rijtje aanvullen.

Wat zou vaderschap dan moeten betekenen?
- Een vader geeft leiding, in het bijzonder ten tijde van crisis zoals Sanora haar vader ervoor gezorgd heeft dat het gezin samen door de moeilijke fase kon werken naar verbetering.
- Een vader werkt verbindend : Om je verbonden te voelen zal een mate van empathie of invoelend vermogen aanwezig moeten zijn. Je zal je één moeten voelen met je kind, je omgeving, je medewerkers of zelfs je land.
- Een vader vergeeft. Een vader zal moeten vergeven om ervoor te zorgen dat kinderen niet verbitterd worden of blijven.
- Een vader beïnvloed, brengt het gezin tot rust. Zorgt dat het gezin in evenwicht blijft en dat kinderen kunnen groeien om steeds een betere versie te worden van zichzelf.
- Een vader zorgt ervoor dat het gezin ten tijde van crisis samen uit de crisis kan groeien.
- Een Vader sticht, geeft richting aan kinderen en zijn omgeving.
- Een vader geeft een veilig gevoel en zorgt ervoor  dat de kinderen weten dat hij van ze houdt.
- Een vader toont ook gestrengheid en waar nodig treedt hij corrigerend op, zodanig dat het kind of de ander zich niet afgestoten voelt.

Wij kunnen zo met de lijst doorgaan. Op deze Vaderdag kunnen wij als mannen het bovenstaande lijstje als spiegel voorhouden en waar nodig werken naar verbetering. De gemeenschap zal ook bijzondere waardering moeten tonen voor mannen die zich beijveren om een goede vader te zijn, want dat is juist de essentie van Vaderdag. Wij weten immers dat vaderschap heel veel inspanning vereist en alleen haalbaar is als je werkt aan jezelf als persoon.

Wij van A20 vragen aan alle mannen om de rol van vaderschap te vervullen, ons land heeft vaders nodig. In het bijzonder richten wij ons ook op mannen in de positie van leiderschap om meer vader te zijn dan slechts een manspersoon in een leidende positie. Trouwens volgens het verhaal van Sanora zou elke vader een leider moeten zijn.  Waar vaderschap ontbreekt kan er wanorde, onrust, bitterheid etc. zijn.

Tot slot richten wij ons tot de vader des lands, de president, om een vader te zijn voor de natie ongeacht politieke kleur, etniciteit, educatie ras of kleur. Het kan anders. Wan Trafas' de!
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October