Column: Football 4 schools
19 May, 00:59
foto
Het Football 4 schools project op het eiland Guam.
Foto: fifa.com


Dat vrouwenvoetbal geen prioriteit is van de Surinaamse Voetbal Bond, is publiek geheim. Sedert voor het Covid-tijdperk ligt de vrouwenvoetbalcompetitie in Suriname stil. Ondanks vele pogingen van de FIFA om vrouwenvoetbal meer aandacht te geven, blijft de SVB weigerachtig. Door het anti-vrouwenvoetbalbeleid van de bond, loopt Suriname hopeloos achter in de regio. Jaren geleden heeft de FIFA aangedrongen bij haar leden om iemand (Development Officer: D.O.) aan te wijzen die ervoor moet zorgen dat het vrouwenvoetbal de nodige aandacht krijgt, waardoor het niveau omhoog kan. Voor zover bekend, heeft het huidige bestuur geen D.O. benoemd en is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor vrouwenvoetbal hier te lande. Hoe het ook zij, de huidige aanpak is funest voor ons vrouwenvoetbal. Het is al overduidelijk dat de strategie om kort voor een regionaal toernooi een elftal uit de grond te stampen, niet werkt. Om het vrouwenvoetbal op een acceptabel niveau te brengen is het wenselijk om bij de basis te beginnen en van daaruit verder uit te bouwen.

De veel gehoorde klacht is dat er geen animo is bij dames om te voetballen. Mits het goed aangepakt wordt, kan het landelijk wel resulteren in voldoende belangstelling. De FIFA heeft namelijk een programma ontwikkeld om voetbal naar de scholen te brengen. Bij dit programma dat in samenwerking met de Unicef wordt uitgevoerd, leren zowel jongens als meisjes, via de school al op jonge leeftijd niet alleen voetballen, maar ook vaardigheden die nodig zijn in andere aspecten van het leven. Frappant is dat de SVB, voor zover bekend, heeft nagelaten om te opteren voor dit programma. Guyana heeft als enig Caribisch land gebruik gemaakt van de ondersteuning die dit programma biedt, om de voetbalsport in zijn land te ontwikkelen. Het is jammer dat er niets uitgaat van de SVB om vrouwenvoetbal op een hoger niveau te brengen, want via dit programma zouden voldoende meisjes geënthousiasmeerd kunnen worden om te voetballen. Dit is een gemiste kans om meisjes te kunnen werven en geruime tijd bij elkaar te houden via de school.

Het is triest dat de SVB deze kans gewoon voorbij laat gaan. Het programma loopt tot 2023, dus zouden de damesvoetbal verenigingen en andere belanghebbenden, het bestuur kunnen vragen om dit programma alsnog aan te vragen bij de FIFA. De groep meisjes die zich via dit programma aanmeldt, zou dan verder begeleid en klaargestoomd kunnen worden om te participeren in de volgende editie van het Concacaf U-15 toernooi. Als de groep goed begeleid en bij elkaar gehouden wordt, kan die uitgroeien tot een waardig team. Deelname aan dit programma kost de SVB zelf niets, want de FIFA zorgt voor het benodigde materiaal en ook nog een financiële injectie (U.S.$ 50.000,-) om andere kosten te dekken. Het is schrijnend dat de SVB deze uitgelezen kans om vrouwenvoetbal een prikkel te geven, gewoon aan zich voorbij laat gaan.

Onder het vorige bestuur heeft ondergetekende een soortgelijk project ingediend, waarbij scholen voetbalteams voor meisjes zouden oprichten, echter is er niets mee gedaan. Gelukkig heeft de FIFA in Unicef een partner van kaliber gevonden om dit project ingang te doen vinden op scholen. Aangezien ouders huiverig zijn om hun dochters deel te laten nemen aan buitenschoolse activiteiten, is dit project uitermate geschikt om meisjes toch te betrekken bij voetbal. Volgens de ontwikkelaars van het 'Football 4 schools' programma leidt participatie hieraan tot betere schoolprestaties, want de deelnemers leren ook vaardigheden die ze kunnen gebruiken bij het studeren. Waar wachten jullie nog op SVB? Vraag het programma aan en lever nu eens eindelijk een positieve bijdrage aan de Surinaamse samenleving!

Mireille Hoepel

Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July