Column: Reshuffling: Berg baart geen olifant, maar muis
19 Apr, 00:59
foto


Niet alleen de sterke man van de ABOP, maar ook de oranje president is in tijdnood gekomen. Vandaag is er slechts een mini-reshuffling. Een tweede vrouw uit het kabinet stapt uit de trein met een gouden handdruk. Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer moest eerder het veld ruimen, omdat ze mot kreeg met haar voorzitter. Nu is het doek gevallen voor Saskia Walden. Rishma Kuldipsingh - die nauwelijks affiniteit heeft met Economische Zaken - zwaait daar al de scepter. En in feite is de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven de jure in de persoon van Steven Mac Andrew in het kabinet op Arbeid.

In juli 2020 werd een dreamteam gepresenteerd. Dit team heeft het nauwelijks anderhalf jaar vol gehouden. Het dreamteam van president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk, blijkt niet opgewassen te zijn voor zijn taak. In de sportwereld zou de coach naar huis gaan en niet de spelers. Het is duidelijk dat de samenstellers van het dreamteam ook hebben gefaald. Er zijn op diverse fronten bijzonder veel brokken gemaakt. Vanaf het begin - met de president en de vicepresident voorop - zijn familie, vrienden en sponsors gediend. En dat beleid wordt nog steeds voortgezet.

Het is duidelijk dat meer ministers de laan uitgestuurd zullen worden. Er worden geschikte kandidaten gezocht voor onder andere LVV, OW en Volksgezondheid, ministeries die door de VHP worden beheerd. De coach had duidelijk verwacht dat er meer gepresteerd zou worden door deze bewindslieden. Uit de vele strubbelingen in de coalitie, blijkt ook dat politieke kuikens het land besturen. Politieke volwassenheid is zoek als in het openbaar de vicepresident via Facebook de minister van Financiën & Planning beschuldigt van boycot van ABOP-ministeries. De plooien zijn voor zolang het duurt gladgestreken...

Bij het vervolgtraject van de reshuffling zal het vuur weer oplaaien. Ministers zijn verantwoording verschuldigd aan de president. Het maakt niet uit of ze voorgedragen zijn door de NPS, PL of ABOP. Er kunnen zich situaties voordoen dat de ABOP ministers wil vervangen die meer naar de president luisteren dan naar hun eigen voorzitter. Toen het om Diana Pokie ging, zei de president die grondwettelijk de bevoegdheid heeft gekregen om ministers te benoemen en ontslaan, dat ze geen draagvlak meer had van de leiding van de partij. Zal de president deze lijn behouden of zal hij deze keer wel leiderschap tonen?

De aanpak van deze reshuffling is amateuristisch. Minister Ramdin had deze aankondiging niet mogen doen, ook al wordt hij beschouwd als de linker- en rechterhand van de president. Daarna deelde de president mee dat er wordt gereshuffled en hij noemde een termijn van twee weken. De ABOP-voorzitter blijft erbij dat na 25 mei zijn partij wil reshufflen. Nu heeft de berg geen olifant, maar een muis gebaard. De meeste ministers die weg moeten, blijven nog op hun post zitten. Wijlen Fred Derby zei: Als je 's avonds wil kuchen, moet je je mond niet 's morgens al openmaken.

Nita Ramcharan

P.S.: De uitspraak om je mond niet 's morgens open te maken, als je 's avonds gaat kuchen, was eveneens een van de lijfspreuken van de legendarische VHP-leider, Jagernath Lachmon.

Advertenties

Saturday 04 February
Friday 03 February
Thursday 02 February
Wednesday 01 February