Boycot tegen vicepresident na 2 maanden beëindigd
15 Feb, 19:14
foto


Vanaf morgen, 16 februari, wordt de boycot tegen vicepresident Ronnie Brunswijk door de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), ondersteund door een brede groep van journalisten, met kritische kanttekeningen opgeheven. De boycot die twee maanden heeft geduurd, wordt opgeheven, met verwijzing naar ernstige kanttekeningen van de SVJ-leden, die zowel in deze verklaring aan de samenleving als tijdens een ontmoeting met de regering kenbaar gemaakt en besproken zullen worden.

De boycot is een gevolg geweest van de laffe en brute schending van de persvrijheid op dinsdag 14 december 2021, waarbij de vicepresident van de Republiek Suriname en zijn veiligheidsmannen betrokken waren. Er is toen verbaal en fysiek geweld toegepast tegen de journalist Jason Pinas, tijdens de uitoefening van zijn journalistieke beroep. Dit staat in een zojuist uitgeven verklaring door de voorzitter van de SVJ, Vishmohanie Thomas.

Hoewel een aanzienlijk deel van de journalisten van mening is dat de boycot in aangepaste vorm gehandhaafd moet blijven, is de meerderheid van mening dat de actie beëindigd kan worden. Er is een duidelijk signaal afgegeven dat media en journalisten het schenden van grondrechten en onfatsoenlijk gedrag niet accepteren en niet wijken voor bedreigingen. De boycot heeft tevens als doel gehad herhaling van ongepast gedrag tegen journalisten in de toekomst te voorkomen.

Uit de evaluatie is ook gebleken dat er nog steeds geen zelfcorrectie of een corrigerend optreden heeft plaatsgevonden, noch vanuit de vicepresident, noch vanuit de president. Erger, het accent van de schending is verlegd naar alleen het optreden van de veiligheidsagenten, tegen wie een strafrechtelijk proces plaatsvindt. Het uitblijven van deze zelfcorrectie heeft mogelijk geleid tot onfatsoenlijk en rechten-schendend gedrag van individuen in de samenleving.

De SVJ spreekt met het beëindigen van de boycot en met verwijzing naar de kanttekeningen van haar leden, haar bezorgdheid uit over de gang van zaken en doet nog eens een beroep op de autoriteiten om er op toe te zien dat zowel in eigen gelederen, als door personen in de samenleving, de burgerlijke grondrechten worden gerespecteerd en nageleefd.
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November