Grote stap in erkennen mensenrechten transgenders
30 Jan 2022, 18:42
foto


Het LGBT Platform Suriname, bepleiter voor de belangen van de lesbische -, gay-, biseksuele- en transgendergemeenschap (LGBT) in Suriname, feliciteert mejuffrouw Yvanna Paris Simpson en verwelkomt het vonnis van het Hof van Justitie betreffende, de officiële erkenning van geslachtsverandering van een persoon. Het LGBT-Platform erkent de betekenis hiervan voor de rechten van burgers in Suriname, in het bijzonder de transgendergemeenschap en roept het ministerie van Binnenlandse Zaken op om het daarheen te leiden dat het vonnis wordt uitgevoerd.

Het LGBT Platform, bestaande uit Womensway Foundation, Parea en Trans in Action, bedankt mejuffrouw Simpson voor de strijd, van langer dan 20 jaar, die zij heeft gevoerd en de positieve impact die dit heeft en zal hebben op het leven van de samenleving waaronder de LGBT-gemeenschap en in het bijzonder transgenders in Suriname.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een transgender iemand van wie het innerlijk gevoel van gender, niet overeenkomt met hun bij geboorte toegewezen geslacht. Naar schatting van de WHO maken transgenders en andere genderminderheden tussen 0,3 en 0,5% (25 miljoen) van de wereldbevolking uit.

Met de uitspraak van het vonnis, gedaan op 21 januari jongstleden, is de weg geopend voor andere transgenders om ook het proces in te zetten hun geslacht en naam dat in hun geboorteakte staat, te wijzigen. Hiermee volgt Suriname bijkans 100 lid-landen van de Verenigde Naties (VN) die, volgens de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), erkennen dat personen het recht hebben op vrije uiting (genderexpressie) of gevoelens (genderidentiteit).

Het LGBT-Platform herinnert De Nationale Assemblee (DNA) eraan om wetgeving te creëren, dat het recht van personen op zelfbeschikking op de voorgrond plaatst, en deze in lijn te brengen met de internationale mensenrechten verdragen waar Suriname zich aan heeft gecommitteerd. Ook roept het platform de regering op haar beleid integraal aan te passen, waarbij elke vorm van discriminatie van elke burger en in dit specifiek geval de transgendergemeenschap wordt verwijderd.

Transgenders kunnen dan hun naam en geslachtsmarkering in officiële registers en documenten wijzigen zonder lange afhandeling, beledigende en vernederende bejegening. Rechten van transgenders, zijn mensenrechten. Wettelijke erkenning van gender, weergegeven door middel van documenten die de genderidentiteit van een persoon weerspiegelen, is belangrijk voor hun bescherming, waardigheid en gezondheid.

Het LGBT Platform
Omar Overman
Voorzitter
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July