Column: Eye-opener
13 Jan, 00:59
foto
Foto: cossma.com


Gevechtssporten (boks, thaiboks en MMA) zijn de laatste jaren nogal in de lift in Suriname. Met deze sporten kan je , tenzij je over een goed incasseringsvermogen beschikt, tamelijk snel hoger op de maatschappelijke ladder komen. Nu de Covid-pandemie al langer dan een jaar aanhoudt en de voetbalsport maar nog niet op gang lijkt te komen, terwijl de deuren van de sportschool met inachtneming van de protocollen reeds geruime tijd open zijn, valt er een verschuiving te constateren. De voetbalsport verliest terrein ten koste van voornamelijk gevechtssport en in mindere mate atletiek.

De meeste mensen hebben geen erg in deze ontwikkeling, omdat ze redeneren dat de jongeren tenminste een bezigheid hebben en zo dus niet vervallen in ongewenst gedrag. Als de verschuiving alleen atletiek ten goede kwam, zou het inderdaad toe te juichen zijn, maar de vraag is of het wenselijk is dat grote groepen jongeren zich storten op de gevechtssport. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat een op de acht amateur bokswedstrijden eindigt in een hersenschudding, terwijl het risico bij profboksers veel hoger ligt. Ook al is het mogelijk om goed te herstellen van een hersenschudding, moet niet uit het oog verloren worden dat het een letsel aan de hersenen betreft. Bij meerdere hersenletsels kan er chronische hersenbeschadiging optreden, hetgeen kan leiden tot dementie. Bij meer dan de helft van het aantal profboksers is chronisch hersenletsel aangetoond. 

Er zijn talloze boksers die als gevolg van de slagen aan het hoofd, zijn overleden of blijvend letsel hebben opgelopen. Om ernstige gevolgen te voorkomen, zouden er strengere regels moeten komen, waarbij de scheidsrechter verplicht is de wedstrijd te staken bij een verwoestende slag aan het hoofd, waarbij er een redelijk vermoeden bestaat dat betrokkene hersenletsel heeft opgelopen. Dit houdt in dat arbiters opgeleid moeten worden om symptomen van hersenletsel te herkennen, zodat het letsel niet verergerd doordat de sporter word blootgesteld aan meer slagen. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft deze regel reeds geïmplementeerd in het voetbal, zodat arbiters de wedstrijd stopzetten nadat een speler aan het hoofd is geraakt.

Senioren die zich aanmelden voor de bokssport moeten gewezen worden op de ernstige gevolgen die tijdens de uitoefening zouden kunnen optreden. Ook moeten ze zich laten informeren over de lange termijn gevolgen die zich pas op latere leeftijd zouden kunnen manifesteren. Als ze op de hoogte zijn van de gevaren en die afwegen tegen het financieel gewin dat in het verschiet ligt, kunnen ze een weloverwogen beslissing nemen. De Boks-, Thaiboksbond en de Mix Martial Arts organisatie zouden het op zich moeten nemen om nieuwelingen te informeren over de voor- en nadelen van deze sport. Verder zouden jeugdigen tot 16 jaar zich niet mogen inschrijven. Gezien de ernst van de letsels zou zelfs een verbod op boksen, wenselijk zijn. Echter lijkt het beter om de beslissing over de eigen gezondheid aan de sporters zelf over te laten.

Hoewel het misschien aantrekkelijk lijkt om in de ring te stappen en al vechtend een fortuin te verdienen, moeten sporters zich ervan bewust zijn dat er ernstige gevaren kleven aan het uitoefenen van de gevechtssport. In de ring stappen lijkt misschien een snel alternatief om aan de financiële crisis te ontkomen, maar soms kan een enkele wedstrijd al fataal zijn of wordt de schade na verloop van tijd manifest. Onderzoek de feiten: gaat het om een onschuldige klap of is het een sluipmoordenaar?

Mireille Hoepel
Advertenties

Saturday 13 August
Friday 12 August
Thursday 11 August