Nieuwe mindset, nieuwe toolset, nieuw leerproces
01 Nov, 14:30
foto


Diep dal
Suriname is door tientallen jaren van slecht bestuur en graai mentaliteit van bepaalde politici en vriendjes beland in een diep dal, sociaal-economisch, maar ook qua moraal en mentaliteit. Om eruit te komen moet niet alleen efficiënte sociaal-economische en onderwijskundige projecten opgestart worden, maar moet ook nog veel verbeterd worden qua denken en doen, mentaliteit en attitude bij burgers van hoog tot laag. De prestatie efficiëntie moet nu echt gemerkt worden.

Vervelende gewoontes en storende patronen
Dagelijks worden wij hiermee geconfronteerd. Suriname wilt investeerders aantrekken en klein ondernemerschap van burgers stimuleren. De praktijk is echter dat deze groep juist hinderlijke drempels worden opgelegd door vele inefficiënte regels. Neem nu de banken, geld storten of opnemen kost geld. Giraal overmaken kost ook al wat naast nog ook allerlei bewijzen waarvoor en waarom er wordt overgemaakt. Een kleine hosselende groenten man of cathering vrouw die vaak cash ontvangen, kunnen niet eens een bankrekening openen daar zij nergens geregistreerd zijn.

We willen meer toeristen doch de ellende begint al op Zanderij. Bij inchecken in het land van vertrek is er al vanwege Covid al gecontroleerd op vaccinatie en PCR of antigen test. Opnieuw op Zanderij dezelfde procedure ondergaan is een lijdensweg, laat staan de belachelijke vragen die passagiers moeten beantwoorden. Denkt u dat een passagier die al 10 uren in het vliegtuig heeft gezeten bij aankomst, nog eerlijk zal zeggen of hij koorts heeft of last van hoesten? De passagier wilt snel door de immigratie en koffers oppakken en naar huis. 

Regels zijn er om ze zoveel mogelijk op te volgen. Zie hier een erg storende toepassing ervan. Een patiënt moet via zijn huisarts bloedonderzoek doen en krijgt daartoe een ingevuld en afgestempeld labformulier. De patiënt gaat naar het lab, nuchter en halve dag vrij genomen van werk en krijgt te horen van de labdame, dat hij een nieuwe formulier moet laten invullen en afstempelen bij de arts, omdat de ziekenfondscode van de arts in de stempel niet goed te lezen is. Iedere arts is toch al bekend en geregistreerd in het Lab system? Kan die dame dat niet nagaan in haar computer vlak voor der neus en zo de patiënt halve dag productie niet verloren laten gaan?

Al tientallen jaren is Suriname bezig de voedselschuur te worden in het Caribisch gebied. De kleine landbouwers die dat moeten waarmaken worden steeds gedemotiveerd middels talrijke storende regels. Hij moet een onderdeel van een tractor kopen in het buitenland doch kan dat niet, want er is geen creditcard. En al zou hij het kunnen bestellen, bij invoer moet hij torenhoge custom duties betalen. Laat staan dat hij bij de bank om een lening vraagt, die krijgt hij niet en de rente is torenhoog. Daartegenover staat dat bepaalde burgers ‘gratis' een peperdure auto invoeren.
Geen wonder dat de vluchten naar Miami voor de helft vol zitten met jonge kerels en dames, die even snel euro's omwisselen in US dollars en zo makkelijk wat geld verdienen dan landbouwer zijn.

Triggers, mindset en storende patronen
Het hierboven vermelde en nog vele andere storende patronen en belemmerende gewoontes, en juist nu de wereldwijde economische crisis, lockdowns komen als ‘triggers' binnen in de mindset van de burger. Daar de burger niet adequaat de trigger verwerkt, raakt de mindset al snel chaotisch en het is de mindset die gedachten en denken ontwikkeld. Een chaotische mindset draagt gauw bij tot storend gedrag en gewoontes, waarbij van tijd tot tijd het verstand en intelligentie van de persoon is gebypassed.

Nieuwe mindset, nieuwe toolset, nieuw leerproces

Deze MTL methode is een, uit meer als dertig jaren praktijkervaring voortgekomen, methode, die veranderingen in vervelende gewoontes en storende patronen bij de mens mogelijk maakt. Gedurende al die jaren heb ik als anti-aging arts bij mijn duizenden patiënten over de hele wereld kunnen monitoren, onderzoeken en vast kunnen leggen, hoe de mens zijn mindset (gemoedstoestand) in werkelijkheid wordt gevormd, hoe hij ziek wordt dan wel weer beter kan worden. Hoe zijn denken, gedachten en intenties tot stand komen en hoe dat leidt tot gedrag en acties.

Het curriculum is al uitgetest door mij bij mijn patiënten die vooruitgang melden niet alleen in hun gezondheid, maar ook in hun gezins- en sociaal leven en vooral ook in hun werkomgeving, met betere collegiale relaties, werkattitude en productie.

Drs.Soeresh Gobardhan, arts voor anti-aging en laser pijn behandeling.
Email: soereshgobardhan@gmail.com
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July