Minowc ontkoppelt particuliere Vwo en Havo van openbare scholen
20 Oct, 00:00
foto


Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur (Minowc) heeft besloten vanaf dit schooljaar de particuliere Vwo en Havo scholen te ontkoppelen van de openbare scholen voor wat betreft de afname van toetsen. Het gaat om schoolonderzoeken en eindexamens/afsluitende toetsen. De reguliere-, herkansing-, inhaal schoolonderzoeken en eindexamens dienen in eigen beheer opgesteld te worden door de particuliere scholen onder supervisie van de schoolbesturen.

Dit heeft het ministerie schriftelijk meegedeeld aan de particuliere scholen. Volgens de brief, ondertekend door Gracia Valies-Ormskirk, waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs, zal het ministerie "uiteraard invulling geven aan haar grondwettelijke taak m.b.t. het recht op kwalitatief onderwijs voor iedere burger". De schoolonderzoeken en examens/afsluitende toetsen van de particuliere scholen, zullen na goedkeuring door het Examenbureau worden gevalideerd. De uit te reiken diploma's zullen mede ondertekend worden door de directeur Algemeen Vormend Onderwijs.

Het Minowc stelt dat in het schooljaar 2020/2021 gebleken is dat particuliere scholen in staat zijn hun eigen toetsen in samenwerking met het Examenbureau te organiseren. Door de ontkoppeling doet het ministerie het recht aan het geven van voldoende tijd en ruimte aan leraren en leerlingen van de openbare scholen om de leerstof aan te bieden dan wel te ontvangen en te verwerken. Aangezien niet alle zaken van de particuliere en openbare Vwo en Havo scholen gelijk zijn, is het samengaan voor het ministerie steeds een uitdaging gebleken. In het schrijven wordt ingegaan op de argumenten die geleid hebben tot dit besluit.

"Dit betekent dat het particulier onderwijs niet meer hoeft samen te trekken met de openbare scholen in leerstof. Wie zal het curriculum dan van de particuliere scholen controleren als het Minowc aangeeft dat het geen toezicht meer zal houden op de particuliere scholen. Wie zal de school aandoen indien er een probleem zich voordoet, want de inspecteurs zullen deze scholen niet meer controleren. Met deze brief schuift het Minowc zijn verantwoordelijkheid op het particulier onderwijs van zich af", zegt een onderwijsdeskundige aan Starnieuws.

U kunt de brief van het Minowc hier downloaden.
pdf-icon.gif Schrijven_Minowc_betreft_aan_particuliere_scholen.pdf                
Advertenties