Reactie op: Niet meer terugkijken
19 Oct 2021, 21:57
foto


Hoewel er veel valt te schrijven over het slecht onderbouwd en zeer subjectief artikel van de heer Stanley Ramkhelawan, zal ik het puntsgewijs proberen te doen. Ik wil onderstrepen dat dezelfde NDP die deze meneer de belichaming van netwerk-corruptie noemt, de Anti-corruptiewet in haar regeerperiode heeft behandeld en goedgekeurd. Dit in tegenstelling tot de keiharde belofte van de president om niet aan nepotisme en vriendjespolitiek te doen (die ook vormen van corruptie zijn en de Staat enorm schaden), maar zich toch daaraan schuldig maakt.

Door de vorige regering waren zeker 5 Cladrapporten gestuurd naar de procureur-generaal voor verder onderzoek. Van deze regering heeft het volk niets gemerkt in de zaak van de Haïtiaanse mensenhandel en mensensmokkel, waarbij zeker drie ministeries betrokken zijn. Ook heeft het volk niets gehoord over Surfin. De Blitz affaire is ook in de doofpot gestopt. Het volk is niet vergeten de aankoop van de auto’s die anderhalf tot twee maal duurder waren geprijsd. Om maar niet te denken aan middelen die besteed zijn aan het huren van dure, tegen  buiten proportionele prijzen, van de Covid-tenten van vrienden. Recent de poging van aankoop van een rijstareaal voor drie maal de prijs. Ik wil onder uw aandacht brengen dat deze vormen van corruptie en of criminele daden ook binnen een bepaald netwerk worden verricht. Ik zal maar niet schrijven waarom deze regering het niet heeft gedurfd om deze zaken naar de procureur-generaal te sturen voor onderzoek?

Verder vind ik dat er zeker bewust teruggekeken moet naar de vorige regering. Laten wij kijken naar hoe ruim 90% van de bevolking verzekerd was tijdens de vorige regering en hoe meer dan 30% van het volk nu zonder een gezondheidsverzekering zit. Laten wij ook kijken naar hoe elektra, water, transport, onderwijs en gezondheidszorg gesubsidieerd werden door de vorige regering en hoe het volk nu uitgemolken wordt en deze overheidsdiensten bijna volledig gecommercialiseerd zijn. We moeten ook goed kijken naar het succesvol Covid-beleid van de vorige regering en dat zeker vergelijken met het sterk gefaald Covid-beleid nu. De gezondheidszorg zit in een diep dal terwijl deze regering beter had beloofd. Gezamenlijk kunnen wij ook  terugkijken naar het sociaal akkoord van de vorige regering en dat vergelijken met het sociaal beleid nu.

Ik wijs op de volmondige verklaringen van een zekere heer 'Saya' die aangeeft afspraken te hebben met de voorzitter en prominenten van de huidige grootste coalitiepartij omtrent de Haïtiaanse kwestie. Ik verwijs ook naar de verklaring van de voorzitter van de onderzoekscommissie die aangaf dat er mogelijkerwijs sprake kan zijn van mensenhandel en mensensmokkel. En dan nog vond de president het niet nodig de zaak naar de procureur-generaal door te geleiden.

Ik ben de mening toegedaan dat wanneer er over geloofwaardigheid geschreven wordt, de coalitie aan een grondige zelfreflectie toe is. Dit geldt ook voor de broodschrijvers. Het volk is zeker niet vergeten het 200 dagen Crisisplan, het Covid-managementplan, de strategie om de wisselkoers beneden SRD 7 te brengen, het niet naar IMF gaan vanwege de internationale relaties die men had en het diasporakapitaal.  Het zou goed zijn om een keer te schrijven over deze beloften van de president en ook waarom hij aangaf dat niet het volk zou inleveren maar het geld zou worden gehaald uit de hout- en goudsector. Dit is geen gebrabbel als uw artikel maar op beeld met geluid vastgelegde feiten.

Het siert in elk geval niet om over geloofwaardigheid van de NDP te praten. Die heeft zich tenminste niet schuldig gemaakt aan volksbedrog. Zij heeft geen laster- en leugencampagne gevoerd en of wat u nu bezig bent te doen; karaktermoord gepleegd op anderen.
Eigenlijk dring ik aan dat er gekeken wordt naar de vorige regering hoe zij zonder de huidige belastingmaatregelen het toch beter deed en hoe zij zonder het volk te laten inleveren toch hem tegemoet kwam. Ik hoop dat u als strategisch beleidsadviseur van publiek domein wel met feiten kunt komen om het bovenstaande te weerleggen.

Afsluitend wil ik aankaarten dat de “super economen” van de coalitie wel opvallend stil zijn. Ik zou wel graag van hen willen horen hoe het staat met de koopkracht, het armoedevraagstuk, de werkloosheid, de prijsontwikkeling en inflatie. Een cijfermatige analyse om dat te vergelijken met de vorige periode, zodat het volk ook inzicht heeft in wat er gebeurt, zou welkom zijn.

Voor mij is met deze reactie de discussie afgesloten totdat u met feiten komt. Het volk heeft in elk geval de leugens van de coalitie door. Het recht om te spreken heeft eenieder. U zult wel de komende tijden meer van het volk horen.

Quincy Yorks
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October