Begrotingstekort komend jaar SRD 1.880 miljoen
28 Sep, 00:00
foto
De ontwerpbegroting 2022 en de Nota van Wijziging 2021 (SRD miljoen). Bron: Ministerie van Financiën & Planning.


Het begrotingstekort van de ontwerpbegroting 2022 is vastgesteld op SRD 1.880 miljoen. Dit is gelijk aan 2.6% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). President Chan Santokhi zal op 1 oktober de jaarrede houden en de begroting voor het komende jaar presenteren aan De Nationale Assemblee.

In de ontwerpbegroting 2022 zijn de geraamde overheidsontvangsten SRD 24.780 miljoen en de uitgaven SRD 26.660 miljoen. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de beleidsmaatregelen zoals afgesproken binnen de Staff Level Agreement in april 2021 met het Internationaal Monetair Fonds, het Herstelplan 2020-2022 en het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026, staat in het Financieel Jaarplan 2022, waar Starnieuws de hand op heeft weten te leggen.

Voorheen werden de Financiële Nota en het Jaarplan als twee aparte documenten ingediend. Dit jaar is ervoor gekozen vanwege de efficiëntie om het Jaarplan 2022 en de Financiële Nota samen te voegen tot één document: het Financieel jaarplan 2022, zegt minister Armand Achaibersing in het voorwoord. Er is grote behoefte aan programma’s en projecten tot spoedig herstel, anderzijds is er een groot tekort aan directe financiële middelen. Theoretisch is er overgebleven ruimte uit niet getrokken leningen, maar de capaciteit tot voorbereiding en uitvoering schiet erg tekort. Het planapparaat is ernstig verzwakt en vereist reorganisatie en wederopbouw. Verder is het leenplafond reeds dusdanig overschreden, dat het verder lenen moeilijker maakt.

Het Kabinet van de President, Vicepresident, Hof van Justitie, Openbaar Ministerie en Rekenkamer hebben voor het dienstjaar 2022 een eigen begroting. Voor het dienstjaar 2022 zijn de totale overheidsuitgaven begroot voor SRD 26.660 miljoen, hetgeen een stijging is van SRD 5.375 miljoen ten opzichte van het dienstjaar 2021. De beleidsprogramma’s voor 2022 zijn begroot voor een totaal van SRD 24.780 miljoen. In vergelijking met 2021 zijn de programma’s met SRD 8.750 miljoen toegenomen. De programma’s behelzen projecten die moeten resulteren in het verwezenlijken van de vastgestelde ontwikkelingsdoelen zoals onderwijs, infrastructuur, gezondheidszorg, capaciteitsopbouw, woningbouw en productie.
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October