Onbenutte visdelen grondstof bemesting landbouwsector
25 Sep, 06:41
foto
Bemesten met vissilage is zeer geschikt voor de landbouwsector. Dit blijkt uit een onderzoek. (Foto: LVV)


Onbenutte visdelen kunnen als meststof worden gebruikt voor de landbouwsector. Het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een presentatie gehouden over vissilage. Met een presentatie die zowel fysiek als via Zoom te volgen was, informeerde Wereldvoedselorganisatie (FAO) consultant, Jenna Wijngaarde, belanghebbenden over de voordelen van vissilage voor Suriname, als nieuwe vloeibare organische meststof die zeer geschikt is voor de landbouwsector.

De productie van vissilage is voortgevloeid uit het REBYC-ll LAC-project. Binnen dit project is door het directoraat Visserij een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijke toepassingen van visafval en bijvangsten. Deze studie heeft uitgewezen dat de productie van vissilage de meest interessante toepassing is voor Suriname. Daarom is een veldexperiment naar de haalbaarheid van het gebruik van vissilage als organische meststof in de tuinbouw uitgevoerd.

In Suriname komt naar schatting jaarlijks 10.000 ton visafval vrij. Verder wordt ongeveer 15.000 ton vis van minder tot niet-commerciële waarde gevangen als ongewenste bijvangst. Het is duidelijk dat de bijproducten van de verwerkingsfabrieken als de ongewenste bijvangst van de trawlvisserij, een belangrijke grondstof is met veel mogelijkheden, die echter tot op heden onbenut zijn. Door bijvoorbeeld zuur toe te voegen aan visafval wordt op een goedkope manier vissilage of te wel meststof vervaardigd, meldt LVV.

Middels dit project hoopt het ministerie van LVV belanghebbenden te interesseren vissilage te produceren en te gebruiken. Volgens de directeur van Visserij, Parveen Amritpersad, is door de productie van vissilage een goede samenwerking op gang gekomen tussen de subsectoren, in deze landbouw en visserij. Er is ook voldoende potentie voor de overige subsectoren, waarbij visafval verwerkt wordt in veevoeder of visvoer. Voedselverspilling wordt hierdoor volgens de LVV-directeur Visserij op een verantwoorde en duurzame wijze verminderd.
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October