Berenstein: Tegenvoorstel is breed pakket van maatregelen
08 Sep 2021, 00:57
foto
Robby Berenstein, voorzitter van C-47, spreekt de Assemblee van de Arbeid toe in het SPA-gebouw. (Foto: Raoul Lith)


Tijdens een Assemblee van de Arbeid van C-47 is duidelijk kenbaar gemaakt dat voor de meeste vakorganisaties de elf eisen die eerder zijn opgestuurd naar de regering recht overeind staan. Ook is het voorstel dat door de regering is gedaan, verworpen door de vakverenigingen. Robby Berenstein, voorzitter van C-47, zegt aan journalisten dat er dinsdag een tegenvoorstel ingediend zou worden aan de regering. De woordvoerder van Ravaksur, Armand Zunder, zegt aan Starnieuws dat het tegenvoorstel vandaag wordt ingediend, want er werd nog de laatste hand aan gelegd en de finale versie moet getekend worden door de voorzitters van de vakorganisaties. 

“Er zijn geen antwoorden gegeven op de andere dingen die waren ingebracht binnen het eisenpakket van de vakbeweging. Dus het tegenvoorstel heeft als basis, als rode draad de eisen met betrekking tot de elf punten”, zegt Berenstein. Het is een samenhangend pakket van maatregelen dat niet alleen te maken heeft met inkomstenverhoging voor werkers. Het is een breed pakket dat meer is gericht op de stabilisatie van de economische situatie van het land. “Met name als het gaat om de koersen, en het herverdelen van inkomen”.

Een van de eisen van de vakbeweging is dat er een loonronde wordt gegeven van 85% aan alle landsdienaren en de aan hen gelijkgestelden. Dit gebaseerd op een inflatiecorrectie van 75% over de periode januari 2020 tot en met april 2021. Ook een koopkrachtversterking van 10% eist de vakbeweging en vindt dat de loonronde gesteld moet worden op 1 januari 2021. Berenstein merkt op dat sommige van de eisen geen geld kosten om uit te voeren. Een hiervan is het aanhouden van de onlangs aangenomen wet ter verhoging van de omzetbelasting.

Verder geeft de vakbondsman aan dat enkele van de maatregelen in tripartiet overleg besloten moeten worden. Hoe de tegenvoorstel eruit ziet, verwijst Berenstein naar de woordvoerder van Ravaksur. De voorzitter van C-47 zegt dat er niet specifiek een termijn gekoppeld is aan het uitvoeren van de maatregelen omdat de issues verschillende aanpak hebben. “Zaken als minimumloon hebben een dringende eis. Je kan niet eenieder binnen de particuliere sector faciliteren door die heffingstoelage. Dus dat minimumloon moet je gaan verhogen”. Berenstein zegt dat dit alleen bereikt kan worden door met het bedrijfsleven te praten.

“Realistisch bekeken denk ik niet dat het mogelijk is die benzineprijs terug te draaien. Want daar liggen andere factoren ten grondslag aan de verhoging. Daarom gaan wij voor compensatie voor verhoging van die kosten,” zegt Berenstein. Hij geeft aan dat het moment nu is om een tegenvoorstel in te dienen waar er vervolgens op gereageerd zal worden. De vakbeweging gaat voor een zo efficiënt mogelijk overleg. “Als we redem vinden van a san langa bere tumsi, dan komen we terug naar onze achterban”.
Advertenties

Wednesday 28 September
Tuesday 27 September
Monday 26 September