Grote Pan-Afrikaanse denker en activist heengegaan
04 Aug, 03:06
foto
Runoko Rashidi bij het standbeeld van Kwakoe tijdens een bezoek aan Suriname in 2015.


De grote Pan-Afrikaanse intellectueel, historicus, auteur, openbare spreker en activist Runoko Rashidi, is op 2 augustus op 67-jarige leeftijd heengegaan. Deze veelzijdige Amerikaanse geleerde was gespecialiseerd in de geschiedenis van de Afrikaanse volkeren en met name in die van het oude Egypte. Jaarlijks organiseerde hij trips naar Egypte, om vooral aan te tonen dat de oorspronkelijke Egyptische beschaving een zwarte beschaving is. Opmerkelijk is dat hij tijdens één van zijn Egyptische trips is heengegaan.

Runoko heeft in total zeker 20 boeken geschreven. Zijn boeken gingen vooral over de vroege Afrikaanse aanwezigheid in Azië, Europa en in de Amerika's. Hij was ook een grote promotor van de Guyanese hoogleraar Ivan van Sertima, die op basis van wetenschappelijk onderzoek tot de conclusie was gekomen dat vertegenwoordigers van het Afrikaanse Elmec volk al 1.200 jaar vóór Columbus voet aan wal in de Amerika’s hadden gezet.

Runoko was in 2015 nog voor een kort bezoek in Suriname. Tijdens dat bezoek heeft hij zijn ernstige bezorgdheid uitgesproken over het relatieve lage historisch bewustzijn van enige vertegenwoordigers uit de zwarte gemeenschap van ons land. Zijn bedoeling was om Suriname nog eens te bezoeken. Hij zou dan met name het binnenland wensen te bezoeken om kennis op te doen van de nazaten van Afrikanen die in de koloniale tijd de guerrillaoorlogen tegen de bezetters uit Engeland en Nederland hebben gevoerd. Zover is het helaas niet gekomen.

Nu zullen de volgers van Runoko het moeten doen met zijn enorme gedachtegoed, dat is neergelegd in zijn boeken, essays, video's en talrijke presentaties die op YouTube te vinden zijn. Met name zijn presentaties op YouTube kunnen wij aan elke Surinamer aanbevelen.

Armand Zunder

Advertenties