Terence Gonesh, nieuwe directeur Surichange Bank
31 Jul, 18:38
foto
Terence Gonesh, nieuwe directeur van Surichange Bank NV.


Terence Gonesh is benoemd tot commercieel directeur van Surichange Bank NV. Dit geschiedde met volledige ondersteuning van de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders van de bank en met goedkeuring van de Centrale Bank van Suriname.

Gonesh heeft jarenlange kennis en ervaring opgedaan bij zowel Nederlandse als lokale banken. "Wij hebben er daarom alle vertrouwen in dat hij een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van de Surichange Bank NV en wensen hem hierbij veel succes toe", zeggen de directie en de raad van commissarissen in een persbericht.

De nieuwe directeur zal zich toeleggen op de institutionele versterking van de bank en structurele versterking van de marktpositie van de bank. Hiertoe is inmiddels een nieuw strategisch meerjarenplan opgesteld en in uitvoering. De bank zal worden gemoderniseerd in lijn met de behoefte van de markt. Dienstbaarheid aan de klanten, en uitbreiding van het dienstenpakket aan lokale klanten en de diaspora zullen centraal staan.

Inmiddels is de Chief Executive Officer, Herman Vijzelman, per 15 juli 2021 met pensioen, en vervult Gonesh tevens de functie van acting Chief Executive Officer.
Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October