Contract voor baggeren Surinamerivier getekend
28 Jul, 22:38
foto
Aanwezigen bij een presentatie over het baggeren van de Surinamerivier. 2e v.l. minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken.


Het startsein voor het baggeren van de Surinamerivier is deze week gegeven door minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Nurmohamed heeft het contract getekend met baggerbedrijf De Boer-Boskalis Joint Venture, dat het megaproject zal uitvoeren. Directievoerder ACE Consultancy start per direct met de voorbereidingen voor de uitvoering van het project.

Met het uitbaggeren van de rivier zullen schepen meer vracht kunnen vervoeren en zal het vastzitten van schepen, onder meer ter hoogte van Braamspunt, tot het verleden gaan behoren. Zowel de consultant, als de aannemer zullen een groot deel van het project voorfinancieren en op een later stadium worden terugbetaald. Zodra de diepte van 4.5 meter is bereikt, zal elk schip boven een laadvermogen van 50 ton dat de Surinamerivier binnenvaart, ongeacht de herkomst, een vergoeding voor gebruik voldoen. De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) zal het innen van deze kosten op zich nemen, samen met andere haven- en loodsgelden die reeds geïnd worden.

Procesverloop
Baggerbedrijf de Boer-Boskalis Joint Venture zal de hele rivier over een lengte van 68 kilometer uitmeten, waarna de baggerschepen zullen beginnen met hun werk. Na het uitbaggeren zal het bedrijf zorg dragen voor het onderhoud van de diepte van 4.5 meter, zodat het maritieme verkeer veilig over de rivier kan varen. Om de haven functioneel te houden en te voldoen aan veiligheidseisen zal gewerkt worden aan een minimale vaargeuldiepte van 4.5 meter en na een succesvol verloop zullen terstond afspraken worden gemaakt voor het uitbaggeren tot een diepte van 5.5 meter.

Binnen een paar weken zullen alle stakeholders bij elkaar komen om het proces te starten van baggeren, studies, kosten voor baggeren na 5.5 meter. Het ministerie stelt voor dat deze ontwikkeling volledig in (Public Private Partnerschip) PPP-verband wordt gedaan, waarbij lokale bedrijven en kennis volledig worden ontwikkeld. De bauxietschepen hebben in het verleden ook last ondervonden van de beperkte diepgang, maar het constante verkeer van schepen hield de vaargeul enigszins open. De vaargeul voldoet al enkele jaren niet aan de diepte die vereist is om grote container- en vrachtschepen binnen te halen. 

De uitbreiding van onder andere de olie-industrie die een bepaalde diepgang vereist, kan zorgen voor een gigantische ontwikkeling, zegt de voorlichting van OW. Lokale bedrijven kunnen nu ook zelf afspraken maken om de gang naar hun haven uit te baggeren. Momenteel liggen 2 verzoeken klaar voor het uitbaggeren van de Commewijne- en Nickerierivier.

Baggerbedrijf de Boer is een middelgroot familiebedrijf en Boskalis, een van de grootste baggermaatschappijen ter wereld en tevens actief in maritieme infrastructuur en de “off shore-sector”. Beide Nederlandse bedrijven hebben wereldwijd baggerprojecten uitgevoerd.
Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October