70% bevolking wil digitale dienstverlening CBB
18 Jun, 05:21
foto
Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken.


Ruim 70% van de bevolking geeft de voorkeur aan digitale dienstverlening van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Een grote meerderheid stemt ermee in dat instanties zoals ziekenhuizen, banken en  verzekeraars hun burgerinformatie rechtstreeks bij het CBB zouden kunnen verkrijgen.

De verbetering van de dienstverlening van het CBB behelst onder andere een uitgebreid onderzoek door het onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau DOOR Advisory in de maanden april en mei 2021. Aan burgers in diverse woongebieden is gevraagd zich uit te spreken over de kwaliteit van de CBB-dienstverlening en hoe de samenleving de toekomstige dienstverlening zou willen zien.

De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, heeft gelijk na zijn aantreden in juli 2020 een aanvang gemaakt met twee belangrijke trajecten op het vlak van Public Sector Reform en verbetering van de dienstverlening van het CBB. De bewindsman zegt dat hij blij is met de uitkomst. De aanbevelingen zullen zo snel mogelijk worden uitgevoerd. De minister zegt blij te zijn dat het CBB ook over een eigen budget beschikt om veranderingen door te kunnen voeren.

Naast digitale dienstverlening, zijn enkele aanbevelingen vanuit de samenleving: Verbeteren van de klantgerichtheid, snelle en accurate service en het digitaal kunnen aanvragen van diensten. Ook zullen alle ruim 600 personeelsleden worden getraind op klantvriendelijkheid.

Het ministerie is alle respondenten erkentelijk dat zij bereid waren, de uitgebreide vragenlijst op een kritische en enthousiaste wijze te beantwoorden. Het onderzoek heeft een rijkdom aan wensen, verbeterpunten en nieuwe beleidskeuzemogelijkheden opgeleverd. De diverse aanbevelingen en verbeteringen zullen tijdens een integraal Transformatieprogramma in de gehele CBB-organisatie worden doorgevoerd, meldt het ministerie.

Het andere traject heeft te maken met het effectiever en efficiënter maken van het ambtenarenapparaat. Het is bekend dat een groot deel van de Surinaamse beroepsbevolking is ondergebracht bij de overheid waarvan in de afgelopen jaren meer dan 16.000 zijn aangenomen. Uitgaande van het thans bij de DNA in behandeling zijnde Herstelplan, kan worden vastgesteld dat het initiëren van nieuwe industrieën en projecten welke tijdens de stabilisatiefase moeten loskomen, de private sector geconfronteerd zal worden met een tekort aan arbeidspotentieel.

In dit kader laat het ministerie daarom een grootschalig onderzoek uitvoeren onder alle ambtenaren waarbij getoetst wordt in hoeverre men bereid zou zijn om op termijn de overheidsbaan te willen verruilen voor een baan in de private sector. Ook wordt onderzocht of ambtenaren van 55 jaar of ouder, belangstelling hebben om tegen compenserende voorwaarden, vervroegd uit de overheidsdienst willen treden.

Nadat de resultaten beschikbaar zijn gekomen, zal het ministerie in overleg treden met alle relevante actoren om een integraal uittredingsvoorstel van ambtenaren te laten voorbereiden. DOOR Advisory is eveneens belast met de uitvoering van dit onderzoek. Bij de uitbetaling van de salarissen over de maand juni 2021 zal op de salarisslip een link worden geplaatst, welke toegang geeft tot het onderzoeksprogramma. Het ministerie roept alle ambtenaren hierbij op massaal te participeren aan dit onderzoek.
Advertenties