Nieuwe maatregelen: Alleen zondags nog lockdown
17 Jun 2021, 13:36
foto


De regering heeft de lockdown-tijden aangepast. Op zondagen geldt er een uitgangsverbod. 1 juli is gelijk gesteld met de zondag. Van maandag tot en met zaterdag gaat de lockdown om 18.00 uur in en geldt tot de volgende dag 6.00 uur. Er zijn nieuwe maatregelen aangekondigd die op vrijdag 18 juni ingaan en gelden tot 5 juli.

Maatregel 1 - De algemene maatregelen
1. Het dragen van mond en neus bedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten.
2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten Covid-19 afstand altijd in acht.
3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer.
4. Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Maatregel 2 - Het uitgaansverbod
1. Het uitgaansverbod is gedurende de week van maandag tot en met zaterdag van 18:00 uur in de avond tot 06:00 uur in de ochtend. Voor de duidelijkheid mag men gedurende deze periode van 6 uur in de ochtend tot 6 uur in de middag zich begeven op de openbare weg.

2. Op zondagen en daaraan gelijkgestelde vrije dagen gedurende de periode 18 juni 2021 tot en met 05 juli zal er een volledige lockdown zijn. Het betreft de volgende dagen: 20 en 27 juni en zondag 4 juli. Donderdag 1 juli is gelijkgesteld aan de zondag en derhalve geldt ook dan de total lockdown.

Onderstaand de gedetailleerde uitwerking van het uitgangsverbod
2.1. Vrijdag 18 juni 18:00 tot zaterdag 19 juni 06:00
2.2. Zaterdag 19 juni 2021 van 18:00 tot maandag 21 juni 2021 06:00. (zondag 20 juni geldt de total lockdown)
2.3. Maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 dagelijks van 18:00 tot 06:00
2.4. Zaterdag 26 juni 2021 van 18:00 tot maandag 28 juni 2021 06:00. (zondag 27 juni geldt de total lockdown).
2.5. Maandag 28 en dinsdag 29 dagelijks van 18:00 tot 06:00.
2.6. Woensdag 30 juni 18:00 tot vrijdag 02 juli 06:00. (donderdag 1 juli geldt de total lockdown).
2.7.  Vrijdag 02 juli 18:00 tot zaterdag 03 juli 06:00
2.8.  Zaterdag 03 juli 2021 van 18:00 tot maandag 05 juli 2021 06:00. (zondag 04 juli geldt de total lockdown).

3. Gedurende het uitgangsverbod op de aangegeven uren mogen slechts de essentiële diensten en de personen in het bezit van een dispensatie of die zich geregistreerd hebben via het ministerie van Justitie en Politie, zich op de openbare weg begeven.
4. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen.
5. Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Commerciële binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan.
6. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisis Management Team.
7. De door het Outbreak Management Team goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19 preventieprotocollen gerekend worden tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten.
8.  De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.

Maatregel 3 - Het Samenscholingsverbod
1. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 5 (vijf) personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblee, de regering, de Staatsraad en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.
2.  Voorgaande is niet van toepassing op
2.1. Groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen; en
2.2.  Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar.
3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen.
4. Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan.
5. Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden.
6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat, en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten.
6.1. Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19 Crisis Management Team.
6.2. Gebedshuizen zijn gesloten.
6.3. Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn eveneens niet toegestaan.
7. Alle sportactiviteiten, met inbegrip van contactsporten, non-contactsporten en individuele sportactiviteiten zijn verboden.
8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan onder naleving van geldende protocollen.
8.1. Uitsluitend taxi’s van geregistreerde taxibedrijven mogen uitsluitend rijden voor personen die werkzaam zijn in de essentiële diensten en voor noodgevallen.
9. Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg.
10. Het is eenieder verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en/of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.

Maatregel 4 – Beperking overheidsactiviteiten

1.    Alle overheidskantoren zijn in deze periode open, met inachtneming van de geldende preventieprotocollen en met specifieke instructies van de desbetreffende ministers.

Maatregel 5 - Beperking commerciële activiteiten
1. Het is verboden in de periode van 18 juni tot en met 5 juli de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:
a) nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
b) bordelen;
c) bars;
d)  restaurants, behoudens de uitzonderingen in de leden 2, 3 en 4;
e) casino’s;
f) gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
g) kansspelkantoren;
h)  recreatieoorden; en
i)  sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of -gelegenheden.

2. In de periode van 18 juni 2021 tot en met 5 juli 2021, is het uitsluitend met inachtneming van de door het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, toegestaan om de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:
a)    alle andere, dan de in het eerste lid genoemde commerciële lokaliteiten: van maandag tot en zaterdag van 06.00 uur tot 17.00 uur;
b) restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden, afhalen dan wel leveren van eten:
i.  op maandag tot en met zaterdag uitsluitend ten behoeve van afhalen en drive-through, van 06.00 tot 17.00 uur; en
ii.  op maandag tot en met zondag uitsluitend ten behoeve van bezorging 24 uur per dag.
3. Juridische en financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, fiscalisten, juristen, notarissen et cetera wordt dringend geadviseerd om de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand uit te voeren (telefonisch, e-mail of videoconferentie).
4.  Werkgevers die geopend mogen zijn, dienen een (senior) functionaris aan te wijzen die moet toezien op de naleving van de algemene maatregelen en de Covid-19 preventieprotocollen op de werkvloer.

Maatregel 6 - Toegestane grenspassages
1.0. De grenzen zijn in de periode van 18 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 geopend voor personenverkeer, mits:
1.1. wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
1.2.  uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.
2. Met inachtneming van het gestelde in lid 1, worden in de periode van 18 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim:
2.1. Nederland, Caribisch Gebied, Guyana, Frans-Guyana en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;
2.2. Brazilië, Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound cargoverkeer en outbound personenverkeer;
2.3. Haïti: geen personenverkeer toegestaan.
3. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in de periode van 18 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 het goederen- en essentieel personenverkeer te water alleen op woensdag en vrijdag toegestaan zijn.
4. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 18 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij:
4.1. Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus;
4.2.  Voor inbound personenverkeer: in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
4.3. Voor inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine gaan.
5. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 18 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiele doeleinden of repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend indien zij:
5.1.  In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname; en
5.2. Na aankomst, zeven dagen in verplichte hotelquarantaine (onder bewaking) gaan.
6.  Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de periode van 18 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 in staat gesteld worden om vanuit het Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben.
7. De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële beroepsgroepen (expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen van de vereisten in de leden 4, 5 en 6 gesteld.

Maatregel 7 – Onderwijs
1. Alle scholen en onderwijsinstellingen zullen blijven vooralsnog gesloten.

Maatregel 8 – Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine

1. Personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, zijn verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

De regering heeft het overleg gestart met religieuze organisaties om na te gaan op welke wijze en onder welke omstandigheden gebedshuizen op een gecontroleerde en verantwoorde wijze opengesteld kunnen worden.
De regering doet een ernstig beroep op de gemeenschap om zich strikt te houden aan de bovenstaande maatregelen met het oog op maximale bescherming te bieden aan u en uw familie en anderen met wie u in contact mocht treden.
De nieuwe maatregelen bieden meer ruimte aan de gemeenschap om zich op de openbare weg te begeven, maar op u wordt een beroep gedaan om zich alleen op straat te begeven indien dat dringen noodzakelijk is.
De regering zal de ontwikkelingen wat betreft de zorg en besmettingen nauwkeurig blijven monitoren en op basis daarvan, indien nodig de eerdergenoemde maatregelen aanpassen.
Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June