Medisch Tuchtcollege berispt chirurg voor grove onkunde
11 Jun, 16:38
foto


Het Medisch Tuchtcollege (MTC) heeft de in Nederland wonende chirurg X schuldig bevonden aan nalatigheid en grove onkunde in de kwestie waarbij mevrouw P. na een galstenenoperatie in 2007 is overleden. X was de tweede chirurg die de vrouw had behandeld en de klassieke galstenenoperatie had uitgevoerd. Het MTC acht de klacht van de aanklager, de zoon van P., gegrond. De aanklager beschuldigde chirurg X van onzorgvuldig handelen, waardoor zijn moeder is overleden. Met de eerste chirurg was afgesproken dat er een kijkoperatie zou worden gedaan bij de vrouw. Het MTC heeft als tuchtmaatregel berisping opgelegd aan chirurg X.

Mevrouw P. was met buikklachten gebracht naar het ziekenhuis, waarvoor zij is behandeld door specialisten. Volgens de aanklager was met de eerste chirurg die zijn moeder behandelde afgesproken dat er een kijkoperatie voor de galstenen die bij haar waren geconstateerd zou plaatsvinden. Mevrouw P. had een voorgeschiedenis van hartproblemen. Zij was twee jaar eerder gedotterd na een hartinfarct. De aanklager vindt dat X in plaats van de kijkoperatie die was afgesproken, is overgegaan tot een klassieke ingreep. Hij stelt dat X geen kennis had genomen van het medisch dossier van de patiënte en slechts op grond van de verwijsbrief van de patiënte is overgegaan tot de operatie. De aanklager verwijt chirurg X van moord.

Het tuchtcollege stelt dat moord een strafbaar feit is in de zin van het Wetboek van Strafrecht en dat alleen de strafrechter bevoegd is over strafbare feiten te oordelen. Het college gaan dan ook voorbij aan dit strafbaar feit dat de chirurg X wordt verweten. Beide chirurgen waren voor een korte tijd in 2007 tewerkgesteld in het ziekenhuis. X was er tot 1 maart 2007. Hij voerde de operatie uit op 2 februari.

Het volledig besluit an het MTC in deze zaak kunt u hier downloaden.


pdf-icon.gif Beslissing_Medisch_Tuchtcollege_kwestie_2_feb_2007.pdf                
Advertenties

Sunday 19 September
Saturday 18 September
Friday 17 September