Covid-situatie onbeheersbaar: Code Paars en Zwart
28 May 2021, 18:39
foto
Het aantal doden naar leeftijdsgroepen. Uit de cijfers blijkt dat relatief jonge personen ook zijn overleden aan Covid-19.


Code ZWART voor de ziekenhuizen en code PAARS voor het land is officieel afgekondigd door de regering. Wat dit betekent voor de maatregelen, is nog niet duidelijk. Starnieuws verneemt dat er nog wordt vergaderd over strenge maatregelen die ingevoerd zullen worden. Gediscussieerd wordt over een total lockdown. Code PAARS houdt in dat de situatie niet meer onder controle is. De algemene veiligheid en volksgezondheid zijn niet meer gegarandeerd. Om 19.00 uur is er een spoedpersconferentie.

Uit de Covid-19 statistieken maken wij op dat de cijfers dwingen om over te gaan tot stringente maatregelen vanuit de overheid. Reden genoeg voor de regering om te gaan naar de Covid-19-code: PAARS. Binnen de zorg is er sprake van code zwart. Dit vanwege de volledige opschaling binnen de ziekenhuizen. Code zwart is slechts relevant binnen de zorginstellingen, meldt de Communicatiedienst Suriname.


Volledigheidshalve treft u onderstaand, uit het Presidentieel besluit, de COVID19 codes die gelden voor de samenleving en de bijbehorende uitleg:
Afhankelijk van de ernst en de omvang van de buitengewone omstandigheid die heeft geleid tot de afkondiging van de uitzonderingstoestand, wordt bedoelde uitzonderingstoestand gecategoriseerd als:
• Uitzonderingstoestand I
• Uitzonderingstoestand II
• Uitzonderingstoestand III en
• Uitzonderingstoestand IV
Voorgaande met bijbehorende kleurcoderingen respectievelijk "geel", "oranje", "rood" en "paars".

• Van een uitzonderingstoestand I (code geel) is sprake in geval van gebeurtenissen of omstandigheden, die, alhoewel ze nog geen directe of ernstige gevolgen hebben voor de samenleving, een duidelijke ernstige bedreiging vormen voor de algemene veiligheid en/of gezondheid van de samenleving met een reële kans op verergering en escalatie.
• Van een uitzonderingstoestand II (code oranje) is sprake, indien de omstandigheden en bedreigingen toepasselijk voor uitzonderingstoestand I zich hebben gematerialiseerd door aantasting van de algemene veiligheid en de gezondheid van de samenleving, terwijl een voortdurende dreiging nog aanwezig is.
• Van een uitzonderingstoestand III (code rood) is sprake indien de omstandigheid van uitzonderingstoestand II zich in een dermate ernstige vorm manifesteert waarbij voor de aanpak de toepassing van de bestaande middelen en regelingen niet meer toereikend zijn, of waarbij stringentere maatregelen nodig zijn.
• Van een uitzonderingstoestand IV (code paars) is sprake indien de omstandigheid van uitzonderingstoestand III (code rood) uiterst onbeheersbaar is en derhalve de algemene veiligheid en volksgezondheid niet meer gegarandeerd is.
Advertenties

Saturday 26 November
Friday 25 November
Thursday 24 November