Ingezonden: Homoseksualiteit dis-harmoniseert de samenleving
16 Jul 2011, 08:00
foto
Bert Eersteling


De uitspraken van het DNA-lid Ronny Asabina hebben reactie uitgelokt van mensen binnen en buiten Suriname. Laat mij voorop stellen dat ik erg ingenomen ben met de reactie van met name het gewone volk van de straat. Haast eenieder die geïnterviewd werd, was het eens met de benadering van het DNA-lid. Behalve de politieke constellatie waarin de heer Asabina beweegt, weet ik ook heel goed welke traditionele (Aucaanse) opvoeding en vorming hij heeft gehad. De respectabele wijlen kapitein 'Aduani' alsook zijn oma 'Ma Toopije', hebben zoals ik die gekend heb geen andere morele-ethische normen en waarden op dit jonge talent overgebracht dan waarvoor hij evident uitkomt. Ronny stelt voor wat betreft het ventileren van zijn authentieke mening over mens en maatschappij, zijn eerder genoemde voorouders absoluut niet teleur. Hij mag daarop trots zijn.

Wat heeft Ronny Asabina in werkelijkheid gezegd?
Het DNA-lid heeft naar aanleiding van de issue, dat homo paren pleegkinderen adopteren, gesteld dat zulks geen gezonde en normale ontwikkeling is. Hij heeft nimmer gesteld het recht van een homo te willen beknotten. Noch minder heeft hij gesteld een discriminerende houding tegenover homo’s te zullen manifesteren. Hij heeft ook op geen moment daartoe opgeroepen. Ronny Asabina heeft gebruik gemaakt van zijn democratisch recht om aan te geven tegen homo gedragingen te zijn. Hij heeft toen beredeneerd dat homoseksualiteit een afwijking, een geestelijke ziekte is. In, DNA, maar ook daarbuiten heeft men bewust dan wel onbewust een totaal andere interpretatie gegeven aan zijn uitspraak ter zake. Nogmaals, ik ben erg ingenomen met de ondersteunende reacties die Ronny van de mainstreet gehad heeft.

Wat is er aan de hand?
De hamvraag die beantwoordt moet worden, is of Suriname zich zal moet laten leiden door wat zich in de zogenaamde vrije wereld aan het manifesteren is op het homoseksuele gebied. Ik denk dat elke supranationale organisatie zich bevoegdheid om ons de les te lezen niet moet aanmeten. De ferme reacties van de heer Dittrich van Human Right Watch, maar meer de nog de reactie van Geert Wilders moeten mijns inziens aan de laars gelapt worden. Dittrich en Geert Wilders moeten voor mijn part het liefs blijven kletsen in hun omgeving en niet trachten middels neokolonialistische strategie de door hun geaccepteerde en beleefde normen en waarden in te planten in een gemeenschap, die absoluut behoefte heeft aan normale en gezonde gezinnen die garantie bieden voor de groei van de bevolkingspopulatie.

De dialectiek leert ons dat evenwicht in alles van groot belang is. Zonder tegenstellingen is leven haast onmogelijk. Hoe zou de wereld eruit zien als alle mannen zich seksueel alleen aangetrokken voelen door het eigen geslacht en de vrouw hetzelfde doet? Ik geloof dat de wereld binnen afzienbare tijd vergaan zou worden. Laat mij even terugkomen op het geklets van Geert Wilders. Deze man moet zich koetst houden als er gesproken wordt over haat en discriminatie van groepen. Actueel is bekend dat Wilders zich opstelt als de grote tegenstander van het Moslim geloof, dat hij zelfs als barbaars bestempelt. Door zijn houding en oproep, is er breed in Nederland een zichtbare vorm van haat en discriminatie tegen de moslim in zijn land ontstaan. Waar maakt hij zich zorgen over als in Suriname een maatschappelijke discussie over homo gedragingen aangezwengeld wordt. Zodanig zelf dat hij consequentie wil verbinden aan de relatie tussen Nederland en Suriname, indien mocht blijken dat de coalitie de mening van Asabina ten aanzien van homo gedragingen adopteert. Ik adviseer Geert Wilders om zijn vieze vingers in zijn broekzak te stoppen en een tolereerbaar gedrag tegenover moslim te tonen. Misschien kan hij ook een onderzoek financieren om vast te stellen hoeveel autochtone Nederlanders als sekstoeristen naar Suriname komen en misbruik maken van de minder goede sociaaleconomische situatie, enkele jongeren in het homoseksuele leven inluizen met alle sociale erupties van dien. De laatste tijden is er veel te doen geweest over het pedofiele gedrag van enkele autochtone homoseksuele Nederlanders. Dit spreekt boekdelen.

Voorbeelden
Dat Human Right Watch en enkele mensen in Suriname zich beroepen op het feit dat eenieder het recht heeft te doen waar hij of zij zin in heeft kan waar zijn, maar dan moet dit in ander situatie binnen onze normen en waarde stelsel ook van toepassing zijn. Wat zal Human Right Watch zeggen als recidivisten moordenaars vinden dat hij het recht heeft om te moorden, omdat anders zijn recht niet bevredigd wordt? Hoe zal men reageren als bijvoorbeeld de leden van de satanistische beweging bepalen dat zij naakt op straat gaan. En wat zeg je als leden van deze beweging van de staat zouden eisen dat een huwelijk tussen deze leden en een hond erkend moet worden? U begrijpt dat ik met deze extreme voorbeelden slechts wil aangeven dat er in deze gevallen decadentie optreedt binnen de gemeenschappelijk vastgestelde en geaccepteerde normen en waarden. Niet alleen de leer van het christendom of andere geloofsrichtingen keurt homo gedragingen af, maar ook de natuurwetenschap bewijst met de theorie van gelijknamige polen stoten elkaar af en ongelijknamige polen trekken elkaar aan. Ik heb het eerder gehad over de dialectiek.

Waar het omgaat, is dat een ieder rechten mag hebben voor zoverre deze niet indruisen tegen de vigerende normen en waarden van een maatschappij waaraan de meerderheid zich wenst te houden. Wanneer er norm vervaging optreedt in een maatschappij, zijn er altijd mensen die op de rem drukken. In dit kader zie ik de actie van Ronny Asabina en ik denk dat hij daarin volledige ondersteuning moet genieten. Mijn ondersteuning heeft hij zeker.

Bert Eersteling


Advertenties